Cell Immortalization

Introducció

La Unitat d’Immortalització Cel·lular de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras ofereix una immortalització més gran de limfòcits B per infecció amb virus d’Epstein-Barr (VEB). Es considera el mètode que cal triar per generar línies de cèl·lules limfoblastoides (LCL). El cultiu cel·lular és una eina essencial per estudiar els fonaments de les variables d’origen genètic. El desenvolupament de la medicina personalitzada n’ha impulsat l’ús en el desenvolupament i la realització de proves de seguretat de fàrmacs. La infecció de limfòcits B amb virus d’Epstein-Barr (VEB) dona lloc a una immortalització més gran i es considera el mètode que cal triar per generar línies de cèl·lules limfoblastoides (LCL). Després d’una producció reeixida de LCL, en els limfòcits B transformats per VEB s’han d’avaluar diferents paràmetres, entre els quals s’inclouen la temperatura, la concentració sèrica, el tipus de medi de cultiu i la concentració de CO2. La nostra unitat pot produir LCL i optimitzar-ne les condicions.

Serveis

  • Aquesta tecnologia d’immortalització permet una producció ràpida, eficient i fiable d’un nombre il·limitat de cèl·lules personalitzades.
  • Producció de material de control per a trastorns genètics rars.
  • La tècnica d’immortalització de limfòcits permet conservar mostres d’ADN, ARN i proteïnes, que pel que sembla és una estratègia vàlida per a estudis posteriors.
  • Determinar l’optimització de la producció fiable i reproduïble de LCL a partir de diferents fonts.
  • Anàlisi de fàrmacs.
  • Ens permet disposar d’una mostra biològica suficient sense necessitat de tornar a accedir al pacient.
Cercaginys
Cercaginys
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Ciencia e Innovación