Microarrays

Introducció

La Unitat de Microarrays (UM) és un servei centrat a aportar solucions de microarrays d’ADN i ARN per avançar cap a una medicina personalitzada i participa en la Xarxa Europea d’Avaluació de la Qualitat Citogenètica (CEQA).

Serveis

Els estudis en microarrays poden oferir diverses solucions per a aplicacions citogenètiques:

 • Detecció d’alta resolució de delecions i addicions al genoma complet
 • Anàlisi d’absència d’heterozigosis en el genoma complet
 • Estudis d’associació en l’àmbit del genoma i genotipatge de polimorfismes mononucleotídics (SNP)
 • Solució d’anàlisi d’ARN

Els estudis de creació de perfils d’expressió gènica en humans o en ratolins són adequats per a:

 • Detecció de vies i gens involucrats en malalties, respostes al tractament i processos biològics
 • Estudis de farmacogenòmica i toxicogenòmica
 • Detecció d’empalmaments alternatius
 • Classificació de mostres basada en signatures genètiques
 • Anàlisi de micro-ARN
 • Anàlisi de microarrays en mostres compromeses amb mostres degradades o d’escassa quantitat

Anàlisi de la qualitat de les mostres

A més, per al procediment de microarrays també oferim:

 • Quantificació d'ADN i ARN i anàlisi de control de qualitat.
 • Mapatge òptic del genoma (OGM) (Bionano) per detectar alteracions estructurals i del nombre de còpies a alta resolució.
 • Sondes FISH fetes a mà a partir de la col·lecció CHORI BAC.

qPCR d’alt rendiment

El sistema Biomark HD és un sistema de qPCR d’alt rendiment que executa circuits fluídics integrats (IFC) en mode de lectura en temps real o de lectura de punt final, amb la qual cosa porta les solucions de PCR a una varietat d’aplicacions. El 48 × 48 Dynamic Array combina fins a 48 mostres i 48 assajos i genera 2.304 assajos diferents en un únic cicle. El 96 × 96 Dynamic Array combina fins a 96 mostres i 96 assajos, i genera 9.216 assajos diferents. A més, l’IFC FLEXsix incorpora sis particions de 12 × 12 que es poden organitzar en qualsevol tipus de configuració, en fins a sis cicles experimentals independents.

Aplicacions

 • Genotipatge
 • Expressió gènica dirigida
 • PCR digital

Equipaments

Cercaginys
Cercaginys
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Ciencia e Innovación

Equip