Normativa específica d'aplicació

Transparència institucional sobre l’ús d’animals d’experimentació

HR Excellence

La Comissió Europea va atorgar a l’IJC el segell d'Excel·lència en Recursos Humans al juliol de 2019. L’IJC continua treballant per mantenir les seves polítiques en línia amb els principis de la Carta i el Codi.

Al juny de 2022, l’IJC va presentar l'informe provisional del pla d'acció HRS4R. També s'ha aprovat un pla d'acció actualitzat.

L'estratègia de recursos humans per a investigadors de la Comissió Europea (HRS4R)

L'Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors de la Comissió Europea (HRS4R) té com a principal objectiu garantir que els centres de recerca d'excel·lència apliquin i respectin els requisits de la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per la contractació d'investigadors (d'ara endavant, la Carta i el Codi) a les seves polítiques de recursos humans.

L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) i la HRS4R

Aquesta iniciativa de la CE té com a objectiu promoure la formació, el desenvolupament professional i la mobilitat de tots els científics europeus. L’IJC dona suport a aquests valors i principis, que no solament serveixen per reforçar les seves polítiques internes, sinó que també estimulen activament la recerca d'excel·lència i situen l'organització com una institució amb un entorn de treball estimulant que afavoreix el desenvolupament dels seus científics.

Pla d'acció HRS4R

El primer pla d'acció es va desenvolupar entre el 2019 i el 2021. Després de l'avaluació intermèdia, s'ha aprovat un nou pla d'acció.

El Pla d'Acció 2022-2025 comprèn 9 accions lligades a 4 pilars:

1) Aspectes ètics i professionals
2) Contractació
3) Condicions de treball i Seguretat Social
4) Formació

El nostre objectiu és aplicar l'actual Pla d'Acció HRS4R per impulsar les carreres dels nostres investigadors i així millorar les seves oportunitats futures.

Ombudsman

El Dr. Evarist Feliu ha estat escollit com l'Ombudsman de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. L'Ombudsman representa una via confidencial i informal on el personal de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras pot discutir lliurement qualsevol tema d'interès. L'Ombudsman es dedica a promoure la resolució justa i equitativa de conflictes i problemes que tant persones com grups hagin detectat i manifestat en el seu lloc de treball o estudis. Els assumptes a tractar poden ser tant personals com professionals.

Memòries Anuals


Gestió econòmica i pressupostària

Més informació

Per a més informació, si us plau consulteu la web de transparència de la Generalitat de Catalunya.

Última actualització: 29 de Novembre de 2023