Missió

L'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras té com a missió investigar i impulsar la innovació en els aspectes epidemiològics, preventius, clínics, translacionals i bàsics del càncer, amb especial èmfasi en les leucèmies i altres hemopaties malignes, amb l'objectiu de trobar una cura per a aquestes malalties.

Visió

La visió de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras és ser un centre de recerca d'excel·lència i referència mundial, que contribueixi a la millora dels resultats i la curació dels pacients afectats per la leucèmia i altres hemopaties malignes, a través de la innovació, la sostenibilitat, la responsabilitat social, el talent i l'experiència professional.

Valors

  • Ètica científica i social
  • Interdisciplinarietat
  • Igualtat i diversitat
  • Creativitat
  • Perseverança i millora contínua
  • Sostenibilitat