Impulsores Científicos del Proyecto

PROFESOR CIRIL ROZMAN

El Professor Ciril Rozman va néixer a Ljubljana (Eslovènia) el 1929. És una de les figures més rellevants de la Medicina Interna a Espanya, amb una visió pròpia i integral del que significa aquesta especialitat, i ha centrat la seva investigació en l'hematologia.

La seva formació acadèmica es va realitzar sota la direcció dels catedràtics A. Pedro Pons i P. Farreras Valentí. El 1965 obté la Càtedra de Patologia Mèdica de la Universitat de Salamanca, que ocupà fins al 1969, quan accedeix a la de la Universitat de Barcelona, succeint així als seus dos grans mestres. Ha estat director de l'Escola d'Hematologia Farreras Valentí fins a la seva jubilació, i cap de la subdivisió de Medicina de l'Hospital Clínic i del Departament de Medicina interna de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Actualment és professor emèrit d'aquesta universitat.

En el camp de l'hematologia es considera un dels més grans experts mundials en leucèmia limfoide crònica (LLC), i és el primer autor espanyol al qui la prestigiosa revista New England Journal of Medicine va encarregar una revisió d'aquesta malaltia. La seva implicació en la terapèutica hematològica s'ha centrat en el trasplantament de medul·la òssia, i va portar a terme el primer trasplantament al·logènic a Espanya. A més, s'ha dedicat a la cerca dels factors pronòstics i els estudis morfològics i biològics de les hemopaties malignes. Més recentment, ha potenciat l'establiment del primer banc espanyol de progenitors hematopoètics de sang del cordó umbilical.

El Prof. Rozman és membre actiu dels comitès internacionals més importants en matèria de trasplantament de medul·la òssia, i la seva activitat científica es reflecteix en més de 820 articles, més de 350 revistes internacionals i en aportacions a 96 llibres. Dirigeix el text espanyol de Medicina Interna (Farreras-Rozman) amb gran difusió als països de parla hispana i és editor emèrit de la Revista Medicina Clínica. Entre altres honors i distincions, té la Creu de Sant Jordi, la Medalla Narcís Monturiol i la Medalla Josep Trueta de la Generalitat de Catalunya; és Premi Rei Jaume I; ambaixador de la República d'Eslovènia per la Ciència i Doctor Honoris Causa per les universitats de Granada i Salamanca. 

El currículum vitae del Prof. Rozman es pot consultar al llibre-homenatge Ciril Rozman: el repte assumit, publicat per la Fundació Medicina i Humanitats Mèdiques.
Professor Ciril Rozman

Professor Evarist Feliu

Va ser alumne intern amb els professors P. Farreras Valentí, A. Pedro Pons i S. Woessner. Va treballar durant 20 anys sota la direcció dels professors Ciril Rozman i Joan Lluís Vives Corrons. Els anys 1975-76 i 1981-82 va fer estades de recerca a la Universitat de París (Hospital Beaujon) i a la Universitat de Harvard (Massachusetts General Hospital).

Va ser cap del servei d'Hematologia de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol – HGTiP (1991-1995), director mèdic de l'HGTiP (1995-97) i director gerent del mateix centre (1997-2002). Ha estat director de centre de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) (2003-2009), director científic de l'ICO, director del Programa de Relacions amb les Universitats i el Cap del Servei d'Hematologia-Laboratori de l'ICO-Badalona fins a l'any 2018. Actualment és consultor honorífic de l'ICO. Va ser professor titular de Medicina de la UB i la UAB (1985-1997 i 1997-2007, respectivament) i, catedràtic de Medicina-Hematologia de la UAB del 2008 al 2018. Del 2018 al 2021 va ser Professor Emèrit de la UAB i del 2021 fins ara n’és Professor Honorari.

És patró i director científic de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, membre fundador i president de la Comissió Delegada de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, vicepresident de la Fundació Josep Carreras, Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i Doctor Honoris Causa per la Universitat d'Asunción.

El Prof. Feliu és un investigador de prestigi en el camp dels procediments i mètodes integrats de diagnòstic hematològic, especialment la microscòpia electrònica de les cèl·lules de la sang i de la medul·la òssia i en l'estudi de la patologia de la melsa, amb contribucions rellevants en aquestes àrees a nivell nacional i internacional.

Ha col·laborat en la redacció de 85 llibres i ha publicat 386 articles, la meitat a revistes internacionals, amb un factor h de 33.

Ha ocupat càrrecs directius a la Revista Medicina Clínica, a la versió espanyola de la revista JAMA, el Tractat de Medicina Interna Farreras-Rozman, i el llibre: Semiologia i Mètodes d'Exploració en Medicina.
Professor Evarist Feliu