Genòmica

Introducció

La Unitat de Genòmica treballa en l’aplicació de tecnologies genòmiques i epigenòmiques d’alt rendiment per donar suport a la recerca biomèdica d’avantguarda.

Els nostres equips especialitzats proporcionen serveis genòmics tant a la comunitat de l'IJC com a clients externs.

Tenim una llarga experiència en la caracterització de perfils de metilació de l'ADN a tot el genoma mitjançant la tecnologia Illumina Infinium (Human MethylationEPIC v2.0 i Mouse Methylation BeadChips).

Oferim diferents nivells de servei depenent de les necessitats de l'usuari, incloent-hi disseny experimental, control de qualitat de mostres, processament i anàlisi bàsica de dades.

Serveis

Aplicacions basades en arrays

  • Anàlisi de metilació de l'ADN
  • Genotipatge SNP i anàlisi CNV

Equips: Illumina iScan amb sistema Autoloader i Robot de manipulació de líquids TECAN Freedom EVO

Aplicacions de seqüenciació de nova generació (NGS)

  • Reseqüenciació dirigida
  • Seqüenciació de petits genomes
  • Metagenòmica (ARNr 16S)

Equip: Illumina MiSeqDX (per proves de diagnòstic)

Aplicacions de la piroseqüenciació

  • Anàlisi quantitativa dels nivells de metilació de l'ADN
  • Determinar freqüències al·lèliques de variants d'ADN (SNPs/indels)

Equip: Qiagen PyroMark Q48 Autoprep System

Aïllament d'ADN a partir de diferents tipus de mostres (cèl·lules primàries, línies cel·lulars, teixits congelats i incrustats en parafina).

Quantificació de l'àcid nucleic i avaluació del control de qualitat

Cercaginys
Cercaginys
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Ciencia e Innovación

Equip