Proteòmica

Introducció

La Unitat de Proteòmica de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, que forma part de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII) i de la Xarxa de Proteòmica ProteoRed, ofereix serveis d’espectrometria de masses al sector acadèmic i al sector privat sota demanda.

Serveis

L’activitat principal de la unitat és promoure la incorporació de la proteòmica com a eina clau per al desenvolupament de projectes bàsics i clínics a la nostra institució. La nostra tasca principal consisteix a oferir serveis innovadors i d’alta qualitat en proteòmica i peptidòmica que permetin seleccionar les millors solucions terapèutiques i de salut.

Com donem suport?

  • Proporcionant suport científic i tecnològic a projectes de recerca d’alt nivell en el camp de la proteòmica d’acord amb els procediments estàndards internacionals.
  • Proporcionant als investigadors assessorament científic, des de la fase de planificació i disseny d’experiments del projecte fins a la fase d’execució, processament de mostres i interpretació de resultats, i proporcionant suport durant les presentacions i la redacció dels resultats per publicar-los.
  • Fent activitats de difusió i formació per a investigadors sobre la metodologia i les aplicacions de les tècniques ofertes.
  • Contribuint al foment de la innovació en matèria de tecnologies de la salut i a la transferència als serveis de salut pública dels coneixements adquirits, i també donant suport al diagnòstic genètic, epigenètic i farmacogenètic.

L’anàlisi proteòmica és una poderosa estratègia per abordar desafiaments clau en recerca clínica i sanitària. Aquesta estratègia es pot emprar en diferents aspectes de les ciències clíniques i de la salut, com ara la detecció de biomarcadors, la identificació de dianes terapèutiques i la tecnologia dels aliments. Identificació de biomarcadors a partir d’una àmplia varietat de mostres per millorar la medicina de precisió a diferents nivells: a) diagnòstic primerenc, i b) pronòstic per predir la progressió de la malaltia i guiar la selecció de tractaments

Cercaginys
Cercaginys
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Ciencia e Innovación

Equip