Single Cell

Introducció

La Unitat de Single Cell té com a objectiu proporcionar serveis científics a la comunitat de l’Institut Josep Carreras i està equipada amb tecnologia capdavantera per aplicar la tecnologia single cell a estudis bàsics i translacionals en genòmica i transcriptòmica. Els enfocaments single cell ens permeten identificar poblacions de cèl·lules que serien impossibles d’aïllar mitjançant tècniques amb menys resolució utilitzades prèviament com la seqüenciació en massa, així com caracteritzar aquestes poblacions de cèl·lules i identificar diferències a escala genètica i fenotípica en teixits tumorals.

Per tant, aquestes tècniques permeten revelar l’heterogeneïtat cel·lular dels tumors i ajuden a identificar cèl·lules resistents als tractaments estàndard o que són més susceptibles de proliferar.

Serveis

ChromiumTM Controller (10x Genomics)

 • Seqüenciació d’ARN de cèl·lules úniques (expressió gènica)
 • Seqüenciació d’ARN de cèl·lules úniques (expressió gènica) + funcionalitat de lectura de codis de barres
 • Creació de perfils immunitaris de cèl·lules úniques (GEX 5’ + TCR/BCR)
 • Seqüenciació ATAC de cèl·lules úniques
 • Single cell Multiome (ATAC + GEX)

Transcriptòmica espacial (10x Genomics)

 • Visium Spatial Gene Expression per a teixits congelats en fresc (FF)
 • Visium Spatial Gene Expression per a teixits FFPE
 • Visium CytAssist Spatial Gene Expression per a teixits FF i FFPE

Tapestri Platform (Mission Bio)

 • Seqüenciació d’ADN dirigida de cèl·lules úniques (anàlisi de mutacions)
 • Seqüenciació d’ADN dirigida de cèl·lules úniques (anàlisi de mutacions + anàlisi CNV)
 • Seqüenciació d’ADN de cèl·lules úniques + anàlisi de proteïnes de la superfície cel·lular
Cercaginys
Cercaginys
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Ciencia e Innovación

Equip