Introducció

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) Campus ICO-GTP ha creat la Unitat de Circuit de Mostres (Institut de Recerca Germans Trias i Pujol – Hospital Universitari Germans Trias i Pujol), amb l’objectiu de gestionar la donació voluntària de mostres, el seu processament i l’emmagatzematge de mostres de neoplàsies hematològiques. Aquestes mostres quedaran emmagatzemades en una col·lecció anomenada «Col·lecció de mostres de l’IJC de leucèmies i altres malalties hematològiques». La Unitat de Circuit de Mostres de l’IJC rep mostres principalment de l’Institut Català d’Oncologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol (ICO-HUGTP, Badalona). Igualment, totes les mostres que es rebin d’altres centres hospitalaris es processaran seguint els mateixos protocols.

Serveis

El personal tècnic de l’IJC ha elaborat una base de dades de pacients, donants i mostres rebudes i processades, amb les especificacions necessàries per a la traçabilitat de cadascuna de les mostres de la col·lecció. Personal de l’IJC verificarà la qualitat, la seguretat i la traçabilitat de les dades i les mostres durant tot el procés, començant per la seva obtenció. Cada any, la unitat processa i criopreserva aproximadament 1.000 mostres de pacients amb càncers hematològics.

Equipaments

contacteCercaginys
Cercaginys
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Ciencia e Innovación

Equip