Biografia


El Dr. Francesc Solé és una de les principals autoritats mundials en Citogenètica en Síndromes Mielodisplàstiques (SMD o MDS en anglès). Ha participat en els recents sistemes de puntuació IPSS-R i IPSS-M en SMD. El Dr. Solé és revisor de les següents revistes: American Journal of Hematology, Blood, British Journal of Haematology, Cancers, Gens Chromosomes and Cancer, Haematologica, Leukemia, Leukemia Research i Leukemia and Lymphoma. És professor associat de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra). De 1996 a 2008 va ser coordinador del Grup Cooperatiu Espanyol de Citogenètica Hematològica (GCECGH) de la SEHH (Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia). De 2004 a 2012 va ser membre del Comitè Directiu de Control de Qualitat en Hematologia d’Eurogenest. Des de la seva creació és membre del Grup Espanyol de Síndromes Mielodisplàstiques (GESMD) i del grup mundial de SMD, IWG-PM, i des de 2012 és membre de l'ELN. Actualment és Coordinador Científic de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras amb seu a Can Ruti (Badalona). És també coordinador de la unitat de Circuit de Mostres de pacients amb càncer hematològic, la unitat de Citogenètica i la unitat de Microarrays i és cap del grup de SMD de l’IJC. És autor de més de 350 publicacions revisades i forma part de diversos comitès nacionals i consells científics assessors de nombroses organitzacions amb i sense ànim de lucre.