Innovació

Cap d'Unitat

Anna Riera

Amb la finalitat de promoure, mantenir i dinamitzar la transferència de coneixement i tecnologia a l'Institut, la Unitat de Innovació busca establir una cultura de innovació, valorització i conversió de resultats entre els professionals; promoure la transferència efectiva dels resultats de la recerca en benefici de la salut, especialment dels pacients amb leucèmia, i alinear la tecnologia produïda amb el mercat i la indústria.

Per això, la Unitat de Innovació explora el desenvolupament de projectes de col·laboració amb centres i empreses; imparteix accions formatives específiques al personal investigador i de gestió per millorar i potenciar l'eficiència de la cooperació públic-privada; sistematitza la comunicació tant interna com externa; dona suport a la recerca en matèria de propietat intel·lectual i convocatòries competitives relacionades amb la innovació, desenvolupant normatives concordes amb la legislació vigent, i promou la difusió i comercialització de la seva cartera tecnològica.


Equip