Informàtica

Cap d'Unitat

Marc Jubany

L'objectiu de la unitat és donar suport al personal de l'Institut en l'ús i la compra de components informàtics (hardware, software i sistemes) i mantenir els sistemes informàtics institucionals en línia i assegurances, garantint al mateix temps la seva eficiència.


Equip