Infraestructura

Cap d'Unitat

Sergio Torres

La unitat s'encarrega del bon funcionament de totes les instal·lacions de l'Institut. Coordina el manteniment de les instal·lacions i els serveis de consergeria i garanteix una logística eficient i eficaç de les activitats in situ.


Equip