Gerència

Cap d'Unitat

Ana Garrido

L’equip de Gerència contribueix al desenvolupament de la política general i de la planificació estratègica. S’encarrega d’habilitar i traduir la visió científica i els objectius estratègics de l’Institut en una estratègia operativa clarament articulada. També gestiona i coordina el control financer del centre.


Equip