Recursos Humans

Cap d'Unitat

Leticia B. Chico

La seva missió és planificar, organitzar i executar tots els processos relatius al desenvolupament professional del personal de l'Institut i el seu compromís amb l'organització, en el marc de la normativa vigent, incloent-hi les oportunitats de formació i prevenció de riscos laborals.


Equip