Data Manager

Cap d'Unitat

Marta Carrio

El seu objectiu és subministrar i mantenir tota la infraestructura necessària per disposar eficaçment de dades institucionals a tots els nivells: estratègic, tècnic, administratiu i per una rendició de comptes transparent davant els òrgans de gestió locals o internacionals.


Equip