Desenvolupament de Negocis (Orient Mitjà)

Cap d'Unitat

Rania El-Ghauche

La Unitat de Desenvolupament de Negocis (Orient Mitjà) s'encarrega de l'estratègia de creixement internacional de l'Institut. Analitza i identifica noves oportunitats d'expansió mitjançant el desenvolupament de col·laboracions amb agents internacionals claus del sector de la salut i de la recerca


Equip