Notícies

L’Associació Contra el Càncer selecciona cinc projectes de l’Institut Josep Carreras per les Ajudes en Recerca 2023

11 de Març de 2024

L’Associació Contra el Càncer ha celebrat l’acte de presentació dels Ajuts en Recerca 2023, en els quals han seleccionat els projectes dels investigadors Pablo Menéndez, Eulàlia Genescà, Álvaro Alcalde i Gerardo Ferrer de l’Institut Josep Carreras, a més del projecte de OneChain Immunotherapeutics, spin-off de l’Institut. Amb aquests ajuts, l’AECC busca impulsar la recerca capdavantera contra el càncer i donar suport al talent investigador.

L’Associació Contra el Càncer selecciona cinc projectes de l’Institut Josep Carreras per les Ajudes en Recerca 2023
L’Associació Contra el Càncer selecciona cinc projectes de l’Institut Josep Carreras per les Ajudes en Recerca 2023

Els projectes dels investigadors Pablo Menéndez, Eulàlia Genescà, Álvaro Alcalde i Gerardo Ferrer, de l’Institut Josep Carreras, han sigut seleccionats per l’Associació Contra el Càncer (AECC) en els Ajuts en Recerca 2023. OneChain Immunotherapeutics, spin-off de l’Institut i del Dr. Menéndez, també ha rebut el premi Impacte AECC, en la primera edició que l’associació dona també suport a empreses. L’acte de presentació de les adjudicacions pels projectes de Barcelona es va celebrar dijous 7 de març.

A l’acte han participat el Dr. Laureano Molins, president de l’Associació Contra el Càncer a Barcelona i la Dra. Marta Puyol, directora científica de la Fundació Científica de l’Associació Contra el Càncer. S’han celebrat dues taules de diàleg amb la participació d’alguns dels investigadors/es beneficiaris dels ajuts i pacients per parlar sobre com garantir que els resultats de recerca arribin als pacients i sobre la importància de la recerca per augmentar la supervivència en càncer.

Aquests Ajuts en Recerca tenen com a principals objectius donar suport al talent investigador per garantir la seva estabilitat laboral i que els investigadors desenvolupin el talent a Espanya, impulsar la investigació clínica per involucrar els professionals mèdics en la investigació i així apropar els resultats als pacients i continuar apostant per la innovació amb ajuts específics. “Des de l’Associació Contra el Càncer a Barcelona treballem per visibilitzar el compromís amb la recerca. Amb aquestes ajudes volem impulsar el talent i la innovació dels nostres investigadors i contribuir que els projectes de recerca en càncer es converteixin en realitats que millorin la vida dels pacients”, va manifestar el Dr. Laureano Molins a l’acte.

Els ajuts en Recerca de l'Associació cobreixen totes les fases de la carrera investigadora, des de pràctiques com a estudiants universitaris fins a grups consolidats, totes les fases de la investigació, des de la investigació bàsica per aprofundir en el coneixement del càncer fins a la innovació i la investigació clínica per apropar els resultats als pacients, i tots els tipus de càncers, amb un èmfasi especial en aquelles línies identificades com a estratègiques pel seu impacte en els pacients (radioteràpia, cirurgia oncològica o epidemiologia). Aquests han sigut els projectes seleccionats dels investigadors de l’Institut Josep Carreras:

Eulàlia Genescà, grup de Leucèmia limfoblàstica aguda

La Dra. Eulàlia Genescà iniciarà un projecte per portar una estratègia de medicina personalitzada a la pràctica clínica. Focalitzat en pacients de leucèmia limfoblàstica de cèl·lules T en recaiguda o refractaris al tractament, es proposa desenvolupar un test de fàrmacs i els seus resultats, en combinació amb les seves dades genòmiques, informarien un panell d'experts sobre les millors opcions terapèutiques per cada pacient. El projecte tindrà tres fases: 1) desenvolupar el test de fàrmacs, 2) impulsar un assaig clínic i 3) crear un espai de comunicació entre els pacients.

Gerardo Ferrer, grup d’Epigenètica del càncer

El Dr. Gerardo Ferrer estudiarà els mecanismes moleculars de la leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules B des d'una perspectiva multinivell, per conèixer les alteracions profundes i interconnectades que presenten les cèl·lules leucèmiques. La seva recerca parteix de l'evidència que el càncer altera les cèl·lules no només des del punt de vista genètic (afecta l'ADN), sinó també epigenètic, transcriptàmic i proteòmic, que són les capes més sofisticades del funcionament cel·lular. Aquest coneixement pot revolucionar la medicina de precisió en el futur.

Álvaro Alcalde, grup de l’Organització 3D de la cromatina

L'investigador Álvaro Alcalde desenvoluparà un projecte de recerca bàsica sota la supervisió de la Dra. Biola Javierre. S'espera que obtinguin noves dades sobre les alteracions que ocorren en els limfomes de cèl·lules B, en els quals falla la maduració dels limfòcits B (cèl·lules productores d'anticossos). La seva aproximació posarà el focus sobre les alteracions en l'organització tridimensional de l'ADN dins del nucli, una visió disruptiva capaç d'obrir noves línies de recerca aplicada.

Pablo Menéndez, grup de Biologia de cèl·lules mare, leucèmia de desenvolupament i immunoteràpia

El Dr. Pablo Menéndez llançarà la primera generació de tractaments cel·lulars de tipus CAR-T universals per pacients de leucèmia limfoblàstica de cèl·lules T. En l'actualitat, aquests tractaments utilitzen cèl·lules T del propi pacient (autotrasplantament), però a vegades la malaltia, que afecta aquest tipus de cèl·lules, les degrada fins a tal punt que aquesta opció no és possible. El projecte crearà cèl·lules CAR-biespecífiques, segures i universals a partir de donants sans, capaces de reconèixer les cèl·lules tumorals i eliminar-les en qualsevol pacient (alotrasplant) sense generar rebuig.

OneChain Immunotherapeutics

OneChain Immunotherapeutics és una spin-off de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, fundada pel Dr. Pablo Menéndez. El seu equip és pioner en el desenvolupament i validació d’un CAR-T específic per un subtipus de leucèmia de tipus T (T-ALL): la leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules T corticals (coT-ALL), que suposa el 30%-40% de les T-ALL i que té mal pronòstic en aquells pacients que no responen als tractaments actuals.

Tres anys després de la seva creació, OneChain Immunotherapeutics ha portat la seva primera teràpia als pacients en un assaig clínic que permetrà avaluar per primera vegada una teràpia dirigida específicament a pacients amb coT-ALL. L'assaig inclou pacients pediàtrics i adults que no disposen de cap alternativa terapèutica. Es duu a terme a Barcelona, a l’Hospital Clínic i l'Hospital Sant Joan de Déu, encara que a l'assaig es podran incorporar pacients de tota Europa.Tornar