Biologia de cèl·lules mare, leucèmia de desenvolupament i immunoteràpia

Programa

Neoplàsies limfoides

Preclinical models

Pertany a

IJC Clínic

Contacte

Introducció

El nostre grup està interessat a comprendre l’origen cel·lular, l’etiologia i la patogènia de la leucèmia infantil. Busquem determinar la cèl·lula en la qual es produeixen les mutacions i ens esforcem per identificar quines cèl·lules són responsables de l’activació de les recidives. A més, treballem per identificar noves dianes terapèutiques i desenvolupar teràpies més dirigides i menys tòxiques. Per aconseguir-ho, el nostre laboratori empra diversos enfocaments, incloent-hi estudis genètics, tècniques epigenètiques i models animals, i eines d’immunoteràpia cel·lular adoptiva.

La nostra recerca

La leucèmia infantil aguda (incloses les variants mieloides i de limfòcits B i T) i el càncer infantil en general són malalties relativament poc freqüents, amb aproximadament 500 casos a Espanya cada any, per la qual cosa no representen un objectiu prioritari per a la indústria farmacèutica. Consegüentment, hi ha una greu absència de programes actius que busquin identificar medicaments per tractar el càncer infantil. El nostre grup ha estat investigant l’origen d’aquesta malaltia in utero, així com les seves causes etiològiques i mecanismes fisiopatològics. El 2016 vam començar a investigar immunoteràpies cel·lulars adoptives dirigides i no tòxiques per a aquests nens amb l’objectiu de prevenir els efectes a llarg termini de la quimioteràpia actual.

Els nostres objectius

Actualment, el nostre grup està implicat en diverses línies de recerca en pro dels objectius següents:

  1. Comprendre l’etiologia i la patogènia de la leucèmia en lactants. Per a això, utilitzem mostres primàries obtingudes dels pacients i desenvolupem diferents models animals i cel·lulars basats en cèl·lules mare prenatals (embrionàries, fetals) i postnatals (neonatals i adultes).

  2. Millorar la comprensió del paper que exerceix l’estroma de la medul·la òssia en la quimioresistència en la leucèmia mieloide aguda (LMA) i identificar noves dianes terapèutiques per a la LMA, que és la forma de leucèmia més freqüent en adults, amb una prevalença que augmenta amb l’edat.

  3. Millorar les immunoteràpies cel·lulars adoptives per tractar la LLA-B, la LLA-T i la LMA. Per aconseguir-ho, estem buscant noves dianes terapèutiques i desenvolupant nous CAR (receptors quimèrics d’antigen) per als diferents tipus de leucèmies agudes.

  4. Desenvolupar opcions terapèutiques per LLA-B amb aneuploïdia. Desxifrar com l’aneuploïdia i la inestabilitat cromosòmica apareixen en les cèl·lules mare o progenitores i contribueixen al desenvolupament de la leucèmia. Projecte coordinat pel Dr. Oscar Molina.

El nostre objectiu global és contribuir a curar el 100 % de les leucèmies infantils o a convertir-les en afeccions cròniques, sense generar toxicitats per a tota la vida.

Els nostres reptes

Les malalties infantils tenen un enorme impacte emocional en el pacient, en la seva família i en tots els qui els envolten. A més, no hem d’oblidar que els nens són el futur de la societat, per la qual cosa invertir en la seva salut beneficiarà enormement el futur de la nostra societat. Amb la nostra recerca, pretenem:

  1. Identificar l’origen cel·lular, els mecanismes cel·lulars i moleculars i la composició genètica i epigenètica de la LLA-B en lactants.

  2. Contribuir al desenvolupament de noves estratègies terapèutiques per a la LMA dirigides a reduir la resistència en la qual intervé el microambient de la medul·la òssia i que siguin particularment eficaces contra les cèl·lules iniciadores de la leucèmia.

  3. Desenvolupar immunoteràpies cel·lulars adoptives contra la LLA-B, la LLA-T i la LMA utilitzant limfòcits T al·logènics sense edició del genoma per eliminar TCR, CD3 i altres molècules que tenen un paper en la sinapsi immunitària.

Publicacions seleccionades

Ajuts vigents

CPP2021-008676

Ministerio de ciencia e innovación

FiCAT Desarrollo de una nueva tecnología de ingeniería genética aplicada en una terapia CAR-T

CPP2022-009759

Ministerio de ciencia e innovación

Desarrollo de una terapia CAR-T dual dirigida a CD1a/CCR9 para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda de células T R/R

CPP2021-008508

Ministerio de ciencia e innovación

Desarrollo de una nueva terapia CAR-T dirigida a CD1a para el tratamiento de leucemias/linfomas de células T CD1a+

PLEC2021-007518

Ministerio de ciencia e innovación

HEMO-GAS RECREACIÓN DEL NICHO EMBRIONARIO PARA LA PRODUCCIÓN DE CÉLULAS MADRE HEMATOPOYÉTICAS Y SUS DERIVADOS EN GASTRULOIDES HUMANOS

PLEC2022-009416

Ministerio de ciencia e innovación

CARITES Desarrollo de una inmunoterapia innovadora adoptiva de células CAR-T para sarcoma de Ewing

101100665

European commission

BiTE-CAR Byspecific CAR T-cells for the treatment of CD22/CD19 positive cancer

20

European science foundation

Cure2MLL Finding a cure for MLL-rearranged infant acute lymphoblastic leukemia 

DJCLS 02 R/2023

Deutsche josé carreras leukämie stiftung

Exploring the role of lipid droplets in the pathogenesis and chemoresistance of AML

DJCLS 15 R/2023

Deutsche josé carreras leukämie stiftung

Clonal heterogeneity and leukemia-initiating stem cell-driven pathophysiology of aneuploid childhood B cell acute lymphoblastic leukemia

2021 SGR 00887

Agència de gestió d'ajuts universitaris i de recerca

Stem cell biology, developmental leukemia and immunotherapy

DJCLS 15R/2021

Deutsche josé carreras leukämie stiftung

Acute Myeloid Leukemia initiating cells: contribution of hypoxia/HIF pathway to chemoresistance and relapse

PRYGN211192BUEN

Fundación científica de la asociación española contra el cáncer

INMUNOTERAPIA REDIRIGIDA DE CELULAS-T UNIVERSAL DE ULTIMA GENERACIÓN PARA LEUCEMIA AGUDA

101057250

European commission

CANCERNA RNA PROCESSING FOR ANTI-CANCER IMMUNOTHERAPY

Fundación uno entre cien mil

Novel and innovative therapeutic strategies for patients with childhood B acute lymphoblastic leukemia harboring MLL rearrangements

101113067

European commission

CARxALL Next generation, off-the-shelf CD1a/CCR9-directed CAR immunotherapy for relapse/refractory T-cell acute lymphoblastic leukemia

PREP2022-000674

Ministerio de ciencia e innovación

Inestabilidad cromosómica y patofisiología de las células iniciadoras de leucemia en la leucemia linfoblástica aguda pediátrica con aneuploidías

PID2022-142966OB-I00

Ministerio de ciencia e innovación

Chromosome instability and leukemia-initiating stem cell-driven pathophysiology of aneuploid childhood B-cell acute lymphoblastic leukemia.

MERCK 2022

Fundación merck salud

EWING El sarcoma de Ewing es un tumor maligno de células redondas. Es una enfermedad rara en la cual las células neoplásicas se ubican en el hueso o en tejidos blandos. Las áreas afectadas con más frecuencia son la pelvis, el fémur, el húmero, y las costillas.

PRYGN234975MENE

Fundación científica de la asociación española contra el cáncer

Células T (V1) alogénicas, HLA-independientes, redirigidas contra las dianas CCR9 y CD1a con un CAR dual para leucemia linfoblástica T en recaída/refractaria

PRE2020-092778

Ministerio de ciencia, innovación y universidades

TIM3, UNA NUEVA Y PROMETEDORA DIANA INMUNOTERAPEUTICA EN LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA BDE NOVO Y EN RECAIDA

101081481

European commission

Máxima-Butterfly From Caterpillar to BUTTERFLY: supporting transformation of DCs in a paediatric oncology network

101068558

European commission

ALERT Contribution of Lipid Droplets to the pathogenesis and chemoresistance of Acute Myeloid Leukemia

2023 INV-2 00011 (200011TC3)

Agència de gestió d'ajuts universitaris i de recerca

Stem cell biology, developmental leukemia and immunotherapy.

FJC2021-046789-I

Ministerio de ciencia e innovación

Next generation T-cell redirected immunotherapy for acute lymphocytic leukemia

2022 DI 43

Agència de gestió d'ajuts universitaris i de recerca

Development of new CAR-T treatment for glioblastoma multiforme

INVES211226MOLI

Fundación científica de la asociación española contra el cáncer

Contribución de la inestabilidad cromosómica en el desarrollo de la leucemia linfoblástica aguda infantil con aneuploidías.

Institució catalana de recerca i estudis avançats

FI21/00161

Instituto de salud carlos iii

TIM3, A promising novel immunotherapeutic target for de novo and relapsed b-cell acute lymphoblastic.