Leucèmia limfoblàstica aguda

Programa

Neoplàsies limfoides

Multiscale omics

Pertany a

IJC Can Ruti

Contacte

Introducció

La nostra recerca se centra en l’anàlisi del panorama genòmic i epigenòmic de pacients amb LLA (leucèmia limfoblàstica aguda) adulta per determinar alteracions genètiques que prediguin la resposta dels pacients al tractament i per identificar noves teràpies (dirigides) alternatives que es puguin aplicar a aquests pacients. En aquesta línia, el nostre objectiu és dissenyar tractaments més personalitzats per augmentar la probabilitat de supervivència dels pacients amb LLA.

La nostra recerca

La recerca duta a terme actualment pel grup es divideix en dues àrees principals, d’acord amb els dos subtipus principals de LLA: 1. Leucèmia limfoblàstica aguda de precursors de limfòcits B (LLA-PLB): la LLA-PLB és el subtipus més prevalent de LLA, i representa un 75 % dels casos de LLA. Encara que es tracta d’una malaltia altament heterogènia a escala genètica, s’han identificat diferents subtipus citogenètics i, el que és més important, el seu pronòstic s’ha establert clarament en nombrosos assajos clínics. Això ha permès als metges estratificar els pacients en funció del seu perfil genètic per programar tractaments més o menys intensius. 2. Leucèmia limfoblàstica aguda de limfòcits T (LLA-T): La LLA-T és el subtipus de LLA menys freqüent (25 % dels casos de LLA adulta) i el més complex i heterogeni a escala genètica, amb un pronòstic desolador. Per millorar les taxes de supervivència dels pacients amb LLA-T, primer hem d’obtenir informació molecular detallada i rellevant que ens permeti definir de manera exacta quin és el risc i, en conseqüència, triar el tractament.

Els nostres objectius

Estem segurs que és possible obtenir nous tractaments per als pacients amb LLA únicament a través de la recerca bàsica. Per tant, els nostres objectius són: 1. Identificar les alteracions genètiques que provoquen resistència al tractament i recidiva de la malaltia en la LLA adulta. 2. Definir amb exactitud el risc de LLA mitjançant una anàlisi genètica en el moment del diagnòstic i en cas de recidiva per poder triar el tractament més apropiat.

Els nostres reptes

Encara que la LLA és una forma estranya de càncer, té un impacte enorme en els pacients, en els seus familiars i en el sistema sanitari. Per trobar noves teràpies i aportar nous coneixements, la nostra recerca pretén: 1. Desxifrar la complexitat genètica de la LLA tant en el moment del diagnòstic com en cas de recidiva. 2. Identificar lesions genètiques crítiques en les cèl·lules LLA a les quals es puguin dirigir nous fàrmacs.

Video

Publicacions seleccionades

Ajuts vigents

945406

Innovative medicines initiative

HARMONY PLUS Healthcare alliance for resourceful medicines offensive against neoplasms In hematology – PLUS.

RD21/0017/0029

Instituto de salud carlos iii

RICORS TERAV TERAV (Red de Terapias Avanzadas)

DJCLS 08 R/2022

Deutsche josé carreras leukämie stiftung

ResisT-ALL Development of innovative therapy strategies to overcome therapy resistance in the Primary therapy for adult T-cell acute lymphatic leukemia (T-ALL).

PI22/01880

Instituto de salud carlos iii

Identificación de factores genéticos y no genéticos para predecir recaídas y definir nuevas terapias en la leucemia linfoblástica aguda de células T del adulto (LLA-T)

PI19/01828

Instituto de salud carlos iii

Uso de la Secuenciación de Nueva Generación (NGS) como única herramienta genómica para la mejora del diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de pacientes adultos con leucemia linfoblástica de tipo T

2023 INV-2 00011 (200011TC6)

Agència de gestió d'ajuts universitaris i de recerca

T-ALL Team/ALL Research Group