Genètica del càncer

Programa

Gènesi del càncer

Multiscale omics

Pertany a

IJC Can Ruti

Contacte

INTRODUCCIÓ

El càncer de pulmó causa més d’1,3 milions de morts a l’any i continua sent el tipus de càncer amb la mortalitat més alta a tot el món. Encara que els esforços duts a terme en els últims anys per aconseguir una caracterització completa del càncer en humans a escala genètica i molecular han aportat elements importants per ajudar-nos a comprendre millor el perfil d’alteració gènica que provoca el desenvolupament del càncer de pulmó, l’impacte d’aquest coneixement sobre la supervivència dels pacients continua sent modest. El nostre grup es dedica a l’estudi genètic, epigenètic i molecular dels mecanismes que controlen el desenvolupament del càncer de pulmó. En definitiva, el nostre objectiu és implementar el tractament clínic de pacients amb càncer i dissenyar noves estratègies terapèutiques.
 

LA NOSTRA RECERCA

La caracterització genètica completa dels tumors és important per comprendre el desenvolupament del càncer, fomentar el descobriment de nous fàrmacs i millorar la selecció d’aquells pacients que es podrien beneficiar d’un determinat tractament contra el càncer. La nostra recerca utilitza les tecnologies més avançades de seqüenciació massiva per crear perfils i catàlegs dels gens que apareixen alterats en el càncer de manera recurrent. També estem molt interessats a comprendre els mecanismes pels quals el funcionament anòmal d’aquests gens contribueix al desenvolupament del càncer.
 

 

ELS NOSTRES OBJECTIUS

Actualment, el nostre laboratori participa en diversos projectes importants: 

1.  Cribratge de factors que determinen l’immunoescapament tumoral i la resposta a la immunoteràpia. Estem cada vegada més interessats en l’estudi dels factors biològics que permeten que els tumors escapin del control del sistema immunitari i a determinar la resposta a la immunoteràpia.
2.  Creació de perfils genòmics i genètics dels tumors pulmonars per identificar noves dianes terapèutiques i determinants per a la resposta primària i adquirida als inhibidors de tirosina cinasa (TKI). Utilitzem tecnologies de seqüenciació genòmica massiva, com ara la seqüenciació d’ARN o de l’exoma complet, per obtenir informació sobre l’origen genètic i sobre perfils d’expressió gènica de tumors pulmonars tant en fumadors com en no fumadors.
3.  Alteracions genètiques en factors epigenètics: comprensió de la biologia i oportunitat de tractaments nous. Durant els últims 15 anys, el nostre grup ha aportat informació clau per a la comprensió de la biologia del càncer. Actualment, estem emprant tecnologies de seqüenciació massiva per comprendre el desenvolupament de tumors i identificar vulnerabilitats moleculars que es puguin utilitzar terapèuticament.
 

ELS NOSTRES REPTES

Les dades epidemiològiques recents apunten a un augment preocupant de la incidència del càncer de pulmó entre persones que no han fumat mai, especialment dones. Els motius continuen sense ser clars, la qual cosa limita el disseny de mesures de prevenció.

Amb la nostra recerca, esperem respondre a les preguntes següents:

1.  Quines són les anomalies genètiques i moleculars que desencadenen el desenvolupament del càncer, en particular, del càncer de pulmó?
2.  Com podem utilitzar la informació genètica/molecular per identificar noves dianes que ens permetin implementar tractaments contra el càncer de pulmó?
3.  Quina és la base molecular de l’absència de resposta a la immunoteràpia?
4.  Com podem predir i prevenir la resistència adquirida als tractaments dirigits?

Video

Publicacions seleccionades