Montse Sanchez - Cespedes

Biografia


Montse Sanchez-Cespedes és Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona (1997).

Des de l'inici de la seva carrera, la Dra. Sánchez-Céspedes s'ha dedicat a l'estudi de la biologia molecular i la genètica del càncer humà, fent contribucions importants a la nostra comprensió dels mecanismes subjacents de la malaltia. Durant la seva recerca postdoctoral a la Facultat de Medicina de la Universitat Johns Hopkins (1997-2001), va desenvolupar una recerca pionera sobre el càncer de pulmó, en particular la identificació de mutacions recurrents a STK11 (publicada a Cancer Res, 2002). Aquest descobriment va establir STK11 com un dels gens supressors tumorals més crucials associats a aquest tipus de càncer.

En treballs posteriors, el seu equip va descobrir la inactivació genètica de SMARCA4 al càncer humà, un gen supressor de tumors que codifica una ATPasa dins del complex SWI/SNF de remodelació de la cromatina (publicat a Hum Mut, 2008). Aquesta troballa va contribuir a esclarir el fenomen generalitzat de la inactivació del complex SWI/SNF en diversos tipus de càncer. A més, la seva recerca va descobrir el paper de SMARCA4 en la promoció de les característiques de les cèl·lules mare en influir en la funció dels receptors nuclears (publicat a EMBO Mol Med, 2012). Més recentment, el seu grup va descobrir que els tumors deficients a SMARCA4, que van més enllà del càncer de pulmó, mostren una sensibilitat excepcional a l'acció dels inhibidors de KDM6A/B, amb profundes implicacions clíniques (publicat a Nat Com, 2021).

L'equip de la Dra. Sanchez-Cespedes també ha informat de la presència d'inactivació genètica de MAX, el soci de l'oncogèn MYC, al càncer de pulmó microcític, i de MGA, un membre del complex repressor de policombs ncPRC1.6 i soci de MAX (publicat a Cancer Discov, 2014), que va rebre reconeixement en un editorial del mateix número. Més recentment, el seu equip va revelar que l'absència de MAX restringeix l'ocupació global de MGA, la qual cosa condueix a la repressió de gens implicats en diverses funcions com el manteniment de cèl·lules mare i la reparació/replicació de l'ADN (publicat a PNAS, 2021) .

En la seva recerca en curs, la Dra. Sanchez-Cespedes i el seu equip estan investigant activament les alteracions genètiques que impedeixen el reconeixement immunitari, sent els primers a descobrir mutacions de B2M en tumors de pulmó (publicat a Clin Cancer Res 2017). L'equip també va informar dels efectes de certs oncogens que afecten la resposta a IFNγ, incloent-hi l'activació genètica de MET (publicat a Clin Cancer Res 2018) o de MYC (publicat a Cell Rep Med 2023). A més, l'equip ha realitzat contribucions significatives a la comprensió dels mecanismes subjacents a la resistència a les teràpies dirigides al càncer de pulmó, de gran importància a la pràctica clínica (et al., 2020). El treball col·laboratiu també ha donat lloc a descobriments clau (Cancer Cell, 2012; Nature, 2015; Nat Med, 2016; Lancet Respir Med, 2018).