Dinàmica transcripcional de la leucèmia

Programa

Neoplàsies mieloides

Applied Epigenetcs

Pertany a

IJC Can Ruti

Contacte

Introducció

La diferenciació hematopoètica és un procés regulat de manera molt rigorosa, que manté la producció de cèl·lules de la sang durant tota la nostra vida. Els canvis transcripcionals que experimenten les cèl·lules hematopoètiques durant la diferenciació es controlen a múltiples nivells i, per garantir la producció d’un nombre suficient de cèl·lules sanguínies en totes les etapes de diferenciació, és essencial aconseguir-ne una integració precisa. No obstant això, la majoria dels casos de leucèmia mieloide aguda (LMA) presenten mutacions en els reguladors transcripcionals i en els modificadors de la cromatina. Aquestes mutacions alteren la dinàmica transcripcional i poden afectar negativament una normal diferenciació.

La nostra recerca

Estudiem els mecanismes que regulen la transcripció durant la diferenciació hematopoètica i investiguem el potencial leucogènic de les mutacions en els reguladors transcripcionals i els modificadors epigenètics. També estem analitzant el paper de les mutacions en les proteïnes que controlen l’organització tridimensional del genoma.

Els nostres objectius

Els nostres objectius principals són:

  1. Comprendre el paper dels factors de transcripció hematopoètica i els reguladors de la cromatina en la leucèmia mieloide aguda (LMA). Utilitzant models genètics per imitar aquestes mutacions, el nostre objectiu és analitzar-ne l’impacte sobre l’expressió gènica i, així, comprendre com promouen un avantatge selectiu.

  2. Caracteritzar l’impacte de la senyalització inflamatòria sobre la diferenciació hematopoètica normal i durant la progressió de la leucèmia. Busquem comprendre l’impacte de la inflamació sobre la progressió de les neoplàsies mieloides i com es relacionen amb les mutacions més comunes.

Els nostres reptes

La leucèmia mieloide aguda (LMA) és una de les formes més agressives de leucèmia i hi ha una necessitat urgent de trobar noves opcions terapèutiques. Encara que ja sabem quins gens estan mutats de manera recurrent en la LMA, encara no comprenem per què aquestes mutacions són malignes. Amb la nostra recerca, esperem respondre a les preguntes següents:

  1. Quins mecanismes transcripcionals estan desregulats en la leucèmia mieloide aguda?

  2. Com influeixen els senyals inflamatoris en la progressió de la leucèmia?

  3. Podem usar la modulació de la inflamació per atenuar la gravetat de les neoplàsies mieloides?

Video

Publicacions seleccionades

Ajuts vigents

PID2020-117950RA-I00

Ministerio de ciencia e innovación

Descifrando el rol de las mutaciones en el complejo de las cohesinas y la estructura 3D del genoma en leucemia mieloide (MYELO-3D)

American society of hematology

Understanding the role of 3D genome organization in myeloid leukemia of Down Syndrome

RYC2021-033018-I

Ministerio de ciencia e innovación

The role of cohesin and 3D genome organization in acute myeloid leukemia

PRE2021-097862

Ministerio de ciencia e innovación

DESCIFRANDO EL ROL DE LAS MUTACIONES EN EL COMPLEJO DE LAS COHESINAS Y LA ESTRUCTURA 3D DEL GENOMA EN LEUCEMIA MIELOIDE

2023 INV-2 00011 (200011TC4)

Agència de gestió d'ajuts universitaris i de recerca

Grup de recerca Dinàmica Transcripcional de la Leucèmia