Biografia


Sergi es va llicenciar en Biologia (2006) per la Universitat de Barcelona, ​​i va passar un any de formació de pregrau a la Universitat de Tolosa (França), on també va realitzar el seu Màster. El 2013, va completar un doctorat al Laboratori d'Estructura i Funció de la Cromatina (IBMB-CSIC i IRB Barcelona) sota la supervisió de la Dra. M Lluisa Espinàs. La seva investigació doctoral es va centrar principalment en investigar les proteïnes i els elements genòmics implicats en la regulació transcripcional a través d'elements aïllants. Després del seu doctorat, Sergi va realitzar una estada postdoctoral al laboratori de Matthias Merkenschlager a l'Imperial College London/MRC London Institute of Medical Sciences (2013-2018). Durant aquest període, va identificar un paper nou de la cohesina en el control de l'activació de l'expressió de gens inflamatoris. Aquesta troballa va aportar més coneixements sobre la major resistència a la diferenciació observada en progenitors hematopoètics deficients en cohesina i va proporcionar una explicació per a l'alta incidència de mutacions de cohesina en la leucèmia mieloide aguda. Posteriorment, Sergi va ser investigador postdoctoral al laboratori de Thomas Graf al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. Actualment, ocupa un lloc de cap de grup júnior a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), on dirigeix ​​el laboratori de Dinàmica Transcripcional a Leucèmia. Els principals interessos de recerca del laboratori giren al voltant de desentranyar els mecanismes que controlen l'hemopoesi normal i maligna, amb un enfocament particular en les funcions de la cohesina i el CTCF.