Cèl·lules mare i càncer

Programa

Neoplàsies limfoides

Multiscale omics

Pertany a

IJC Mar

Contacte

INTRODUCCIÓ

El nostre grup de recerca estudia com es generen i es mantenen les cèl·lules mare del sistema hematopoètic en condicions fisiològiques, però també com aquests processos imiten els tumors per a la seva perpetuació. Estem millorant constantment la nostra recerca, implementant tecnologia nova per comprendre el procés del desenvolupament hematopoètic normal i maligne. La nostra recerca inclou estudis bàsics a escala molecular per comprendre els processos cel·lulars en el context de models murins i pacients humans.
 

LA NOSTRA RECERCA

La nostra recerca abasta des de la recerca bioquímica bàsica fins a l’anàlisi de models animals que reprodueixen les patologies d’interès i ens permeten analitzar la rellevància funcional de noves hipòtesis. L’objectiu darrer és confirmar la importància de les troballes i estudiar possibles aplicacions terapèutiques mitjançant l’anàlisi de mostres de pacients. En aquest sentit, hem dedicat grans esforços a comprendre la regulació de les cèl·lules mare hematopoètiques, com a eina per comprendre els mecanismes que regulen l’inici i el manteniment de la leucèmia. 

ELS NOSTRES OBJECTIUS

Actualment, estem treballant en diversos projectes relacionats amb diferents aspectes funcionals de la regulació normal de les cèl·lules mare hematopoètiques (CMH), com també de les cèl·lules iniciadores de la leucèmia:
1.  Generació de cèl·lules mare hematopoètiques. Els nostres estudis actuals se centren en la comprensió dels senyals que utilitza l’embrió per formar aquestes cèl·lules autorenovables que mantenen el sistema hematopoètic durant tota la vida de l’organisme.
2.  Comprendre el desenvolupament de la leucèmia limfocítica aguda de limfòcits T (LLA-T) i del limfoma de limfòcits T. Estudiem els senyals que regulen la generació i el manteniment de les cèl·lules normals i leucèmiques, com també de les cèl·lules mare leucèmiques. Amb aquest objectiu, hem desenvolupat models experimentals in vitro i in vivo que complementen l’anàlisi de les mostres de pacients.

3.  Síndrome de deficiència de GATA2. Estem col·laborant en un consorci internacional per comprendre la contribució de les mutacions GATA2 a la síndrome mielodisplàstica pediàtrica i la seva transformació en leucèmia mieloide aguda (LMA). Estem desenvolupant models animals de sang humanitzada d’aquesta síndrome.

4.  Comprendre la transformació cel·lular. Treballem en estreta col·laboració amb el grup de recerca de mecanismes moleculars del càncer i de les cèl·lules mare dirigit pel Dr. Lluís Espinosa, aprofitant les nostres troballes sobre les cèl·lules hematopoètiques per comprendre els teixits epitelials i viceversa.

 

ELS NOSTRES REPTES

Amb la nostra recerca, busquem comprendre el següent:
1.  Quins senyals dels imposats en les CMH embrionàries afecten el sistema hematopoètic adult?
2.  Quins són els mecanismes moleculars que generen resistència al tractament en les cèl·lules de LLA-T?
3.  Quins són els mecanismes bàsics que controlen la transformació cel·lular?

Publicacions seleccionades