Anna Bigas

Biografia


Anna Bigas és Doctora en Biologia Cel·lular per la Universitat de Barcelona (1993). La Dra. Bigas té una doble afiliació amb l'IMIM (des del 2009) i l'IJC (a partir del 2020) i actualment és la Directora Científica de CIBERONC. Té un gran interès en les cèl·lules mare hematopoètiques i la leucemogènesi. El seu treball com a becària postdoctoral (Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle 1993-1997) va ser pioner en la identificació del paper de Notch en la regulació de la diferenciació hematopoètica, una contribució molt influent en el camp de l'hematopoesi (PNAS 1996, Mol. Cell. Biol 1998). Des que va iniciar el seu grup de recerca independent a Barcelona, Espanya (IRO/IDIBELL, 1998-2008); ha buscat desxifrar els mecanismes moleculars que regulen el compromís, manteniment, diferenciació i transformació oncogènica de les cèl·lules mare, principalment enfocats al sistema hematopoètic. A través d'estudis genètics sofisticats, el seu grup ha demostrat funcions crucials per a Notch i Wnt en la generació de cèl·lules mare hematopoètiques a l'embrió de ratolí (Development, 2005, EMBO J 2008, JEM 2012, 2013, 2014, Nat Comm J 2020). A més, el seu grup ha descobert un paper de Notch en la regulació de la mort cel·lular programada en llinatges eritroides (Leukemia 2007), i la contribució de Notch i Wnt a T-ALL i CTCL (Leukemia 2016, Leukemia 2018) o desenvolupament intestinal i càncer (PNAS 2009, Development 2015). Més recentment, una col·laboració amb els grups de la Dra. Lopez-Bigas (IRB) i el Dr. Ribera (IJC) ha contribuït a la comprensió de la recaiguda leucèmica en adults T-ALL (Genome Biology 2020).