Neoplàsies mieloides - Hospital Clínic

Programa

Neoplàsies mieloides

Population studies and clinical trials

Pertany a

IJC Clínic

Contacte

Introducció

Les neoplàsies mieloides són un grup de malalties en les quals la medul·la òssia produeix una quantitat anòmala de precursors de glòbuls vermells, plaquetes i certs tipus de glòbuls blancs. Això dona lloc a diversos símptomes que van des de la fatiga fins a la fragilitat òssia i, finalment, a un risc més elevat de desenvolupar leucèmia mieloide aguda (LMA).

Malgrat els avanços aconseguits durant les últimes dècades, no tots els pacients als quals es diagnostica es beneficien de teràpies eficaces. Per tant, és primordial avançar en el coneixement de les neoplàsies mieloides per millorar el pronòstic i la supervivència dels pacients.

La nostra recerca

El nostre grup de recerca cerca trets característics moleculars clau de les neoplàsies mieloides que es puguin usar com a dianes terapèutiques. En particular, centrem els nostres esforços en:

  1. Mieloma i altres gammapaties monoclonals

  2. Mecanismes de progressió de les gammapaties monoclonals

  3. Neoplàsies mieloides

  4. Neoplàsies limfoides

A més, busquem millorar el coneixement global del microambient de les neoplàsies, les condicions en les quals viuen i proliferen les cèl·lules malignes i com hi responen les defenses del nostre cos.

Publicacions seleccionades