Malalties hematològiques, trasplantaments i teràpia cel·lular

Programa

Neoplàsies mieloides

Population studies and clinical trials

Pertany a

IJC Sant Pau

Contacte

La nostra recerca

La nostra recerca se centra en la fisiopatologia molecular i cel·lular dels càncers de la sang, en particular de la leucèmia mieloide aguda (LMA) i la leucèmia limfocítica crònica (LLC), en la recerca de noves opcions de tractament dirigides a trets moleculars característics. A més, analitzem el valor pronòstic de trets clínics i biològics característics d’hemopaties malignes com la LMA i la LLC. Estudiem el trasplantament de progenitors hematopoètics i les seves complicacions i desenvolupem noves cèl·lules CAR-T enriquides en cèl·lules T mare de memòria amb finalitats acadèmiques per tractar els limfomes de Hodgkin de limfòcits T i B.

Els nostres objectius

Els objectius principals de la nostra recerca són:

  1. Identificar nous paràmetres pronòstics per a estratificacions de riscos i terapèutiques.

  2. Caracteritzar molecularment la leucèmia mieloide aguda i determinar el valor pronòstic de gens coneguts i d’altres gens d’importància incerta.

  3. Avaluar la teràpia dirigida en línies cel·lulars i models animals (conjuntament amb el grup del Dr. Mangues).

  4. Reduir la toxicitat i augmentar la disponibilitat dels trasplantaments al·logènics.

  5. Estudis preclínics (en ratolí) i clínics d’immunoteràpia per a malalties limfoproliferatives. Desenvolupament de teràpies de cèl·lules CAR-T no comercials

Els nostres reptes

És primordial millorar el pronòstic dels pacients hematològics utilitzant noves teràpies que siguin més precises i menys tòxiques. Per tant, amb la nostra recerca, pretenem:

  1. Millorar la caracterització genotípica i immunofenotípica de la LMA i la LLC per identificar nous factors pronòstics i administrar teràpies dirigides.

  2. Millorar la seguretat i l’eficàcia del trasplantament hematopoètic i ampliar la varietat de pacients que se’ns poden beneficiar.

  3. Desenvolupar nous productes CAR-T que suposin una millora respecte als que ja estan disponibles en el mercat.