Laboratori de biologia de la cromatina

Programa

Gènesi del càncer

Applied Epigenetcs

Pertany a

IJC Can Ruti

Contacte

Introducció

Els membres de la família de les sirtuïnes d’enzims dependents de NAD+ són coordinadors clau d’aquesta resposta, ja que fan un paper important en la comunicació entre l’entorn i el genoma, tant a escala cel·lular com fisiològica. En particular, exerceixen un paper clau en el manteniment de l’estabilitat del genoma, l’epigenètica, l’homeòstasi metabòlica i la diferenciació i el desenvolupament cel·lulars. La rellevància de la funció de les sirtuïnes es posa de manifest per la seva implicació en algunes de les patologies més comunes en humans, incloent-hi el càncer (per exemple, neoplàsies sanguínies), la diabetis i altres malalties relacionades amb el sistema endocrí, malalties neurodegeneratives i envelliment.

La nostra recerca

L’objectiu principal del laboratori de biologia de la cromatina és comprendre els mecanismes de la resposta a l’estrès i el seu impacte sobre el càncer i l’envelliment. Específicament, el grup centra els seus esforços a definir la contribució de les sirtuïnes a aquesta resposta en el manteniment de l’estabilitat del genoma, l’epigenètica i l’homeòstasi metabòlica. Per aconseguir aquest objectiu principal, el treball del grup engloba una àmplia varietat d’àrees de recerca, des dels aspectes bàsics de la biologia de les sirtuïnes fins a la seva contribució al desenvolupament de patologies humanes com la leucèmia i l’envelliment.

Els nostres objectius

El nostre objectiu és la identificació de nous mecanismes i factors implicats en l’aparició i el desenvolupament de neoplàsies sanguínies, i la creació d’eines que puguin ser útils per al seu diagnòstic i tractament. Respecte a això, els objectius principals del grup són:

  1. Comprendre la dualitat enzimàtica de les sirtuïnes i la seva contribució específica a la funció de les sirtuïnes. En particular, centrem els nostres esforços en un tema del qual encara es tenen escassos coneixements, l’activitat de l’adenosinadifosfat ribosiltransferasa (ADPRT).

  2. Caracteritzar els mecanismes dependents de sirtuïna de l’estabilitat genòmica, incloent-hi la integritat de l’heterocromatina constitutiva, la senyalització i la reparació del dany en l’ADN i el control dels punts de control del cicle cel·lular.

  3. Definir el paper de les sirtuïnes en la diferenciació dels limfòcits B i caracteritzar la seva implicació funcional en el càncer, en particular en el context de patologies hematopoètiques com la leucèmia i el limfoma. Actualment, els nostres esforços se centren principalment en dos tipus de leucèmies, la leucèmia limfocítica aguda de limfòcits B (LLA-B) pediàtrica i la leucèmia mieloide aguda (LMA).

  4. Comprendre la implicació de la funció de les sirtuïnes en els efectes beneficiosos de la restricció de nutrients sobre el desenvolupament de l’envelliment.

  5. Desenvolupar una nova metodologia per mesurar l’activitat de les sirtuïnes in vivo.

Els nostres reptes

Amb la nostra recerca, busquem respostes a les preguntes següents:

  1. Quin és el mecanisme fisiològic associat a la resposta a l’estrès genotòxic i metabòlic?

  2. Quina és la contribució de la família d’enzims de les sirtuïnes al manteniment de l’estabilitat del genoma després de patir estrès?

  3. Quina és la implicació d’aquests mecanismes en l’aparició i el desenvolupament de càncers sanguinis i de l’envelliment?

Video

Publicacions seleccionades