Alejandro Vaquero

Biografia


Alejandro Vaquero (Barcelona, ​​1971) es va llicenciar en Bioquímica el 1994 per la Universitat de Barcelona i es va doctorar "Cum Laude" per la mateixa universitat el 2000 pel seu treball sobre el factor GAGA de Drosophila a la transcripció. El 2000, el Dr. Vaquer es va traslladar al laboratori del Dr. Danny Reinberg (HHMI, EUA) per realitzar els seus estudis postdoctorals. Allà, el Dr. Vaquero va fer importants contribucions al camp de l'epigenètica, a través de l'estudi del paper de les desacetilases Sirtuïnes, dependents de NAD+, a la dinàmica de la cromatina en situacions d'estrès. El 2001, es va convertir en investigador associat Howard Hughes, càrrec que va ocupar fins a finals de 2005, quan va tornar a Espanya com a investigador I3P al laboratori de Fernando Azorín (IBMB-CSIC), on va ser nomenat investigador ICREA Jr el 2006 per treballar a la identificació i caracterització funcional de les modificacions postraduccionals de la histona H1 linker a l'estructura de la cromatina.

El 2008, el Dr. Vaquero es va convertir en cap de grup del Laboratori de Biologia de la Cromatina al Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer de l'IDIBELL (Barcelona), centrat en la comprensió del paper de les Sirtuïnes en la regulació de l'estabilitat del genoma en resposta a l'estrès, emprant una combinació de bioquímica, biologia molecular i cel·lular i genètica. Des del seu inici, el laboratori del Dr. Vaquero ha descrit diversos mecanismes nous de protecció genòmica i epigenètica dependents de l'estrès en algunes de les revistes més rellevants del camp com ara Scientific Advances, Nature Communications, Molecular Cell, NAR, Cell Reports o Gens & Development , entre altres. Gràcies a la rellevància del seu treball, el grup ha estat finançat per prestigioses agències de finançament nacionals i internacionals com ara MINECO, European Comission (FP7, Horizon2020), Worldwide cancer Research, TV3 Marató i projectes estratègics de l'AECC.

El 2019 el grup es va traslladar a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, on ha ampliat els seus estudis per definir la contribució de la funció de les Sirtuïnes a les neoplàsies hematològiques. El Dr. Vaquero és autor de més de 65 publicacions, és membre del consell editorial de les revistes Genes i Frontiers Cell and Developmental Biology. És revisor habitual de subvencions i publicacions per algunes de les organitzacions de finançament i revistes més rellevants i ha estat organitzador de dues reunions internacionals, inclosa la primera reunió centrada exclusivament a les sirtuïnes. El laboratori també és membre de la Xarxa d´Excel·lència de l´Epigenoma de la Unió Europea.