Immunoteràpia cel·lular i teràpia gènica

Programa

Neoplàsies limfoides

Population studies and clinical trials

Pertany a

IJC Sant Pau

Contacte

Introducció

El grup d’immunoteràpia cel·lular i teràpia gènica se centra en l’estudi de limfòcits T genèticament modificats que expressen receptors quimèrics específics d’antigen (CAR) i en la seva aplicació clínica en pacients amb càncers de la sang.

La nostra recerca

Les neoplàsies hematològiques malignes com la leucèmia i el limfoma són malalties complexes que afecten un o més llinatges de cèl·lules sanguínies. Els tractaments tradicionals inclouen quimioteràpia per reduir al màxim el nombre de cèl·lules alterades, seguida de trasplantament de medul·la òssia d’un donant compatible, en casos apropiats.

El grup se centra actualment en l’estudi de limfòcits T genèticament modificats amb receptors quimèrics específics d’antigen (CAR) i la seva aplicació clínica en pacients amb càncers de la sang. Les línies de recerca actuals es concentren en els aspectes següents de la immunoteràpia cel·lular:

  1. Recerca antitumoral funcional en subtipus de limfòcits T de memòria.

  2. Estudi de l’eficàcia antitumoral en cèl·lules T mare de memòria (memory stem T-cells) genèticament modificades amb CAR.

  3. Desenvolupament de nous CAR dirigits contra neoplàsies hematològiques malignes.

  4. Desenvolupament d’assajos d’immunoteràpia clínica amb limfòcits CAR-T en pacients amb neoplàsies limfoides.

Els nostres objectius

Recentment s’ha descobert un nou i potent tipus de cèl·lules immunitàries anomenades memory stem T cells (cèl·lules T mare de memòria). Es tracta de cèl·lules escasses però molt especials i, encara que representen menys d’un 1 % de les cèl·lules de la sang, poden trobar, atacar i destruir les cèl·lules canceroses de manera molt eficaç. Hem desenvolupat mecanismes per expandir les cèl·lules T mare de memòria en el laboratori i per conrear-les en grans quantitats perquè la seva acció sigui més potent i duradora.

A més, la modificació genètica de cèl·lules T mare de memòria obtingudes dels pacients perquè expressin receptors CAR, l’anomenada teràpia CAR-T, està demostrant un potencial antileucèmic millorat en assajos clínics.