Control epigenètic de l'hematopoiesi

Programa

Neoplàsies mieloides

Multiscale omics

Pertany a

IJC Can Ruti

Contacte

Introducció

Els gens relacionats amb la metilació de l’ADN es troben entre els que apareixen mutats més sovint en les neoplàsies malignes sanguínies. Tradicionalment, els estudis que buscaven comprendre l’efecte de la metilació aberrant de l’ADN en pacients amb càncer s’han centrat en promotors gènics. No obstant això, les troballes recents se centren en els potenciadors com les regions més importants en estudis de metilació dinàmica de l’ADN. El nostre objectiu és comprendre com afecta la dinàmica de la metilació aberrant de l’ADN a l’estructura de cromatina en potenciadors durant l’aparició i la progressió dels càncers sanguinis.

La nostra recerca

Estudiem com la metilació aberrant de l’ADN que es produeix en regions distals de regulació gènica enverina la cromatina per activar signatures d’expressió gènica corruptes en les cèl·lules, i finalment dona lloc a l’aparició o la progressió de neoplàsies hematològiques. Aquesta línia de recerca té implicacions en un ampli espectre de pacients que pateixen malalties sanguínies i que comparteixen un panorama de metilació anòmala de l’ADN en tot el genoma.

Els nostres objectius

El nostre objectiu és desxifrar les diferents capes d’intricada informació epigenètica que determinen quins subconjunts de gens s’expressen en totes les cèl·lules del sistema hematopoètic i, d’aquesta manera, definir la seva identitat cel·lular. Esperem poder aplicar aquests coneixements per comprendre millor com i quan s’activen els programes transcripcionals nocius que provoquen la transformació cel·lular, per poder identificar així nous tractaments que millorin potencialment la qualitat de vida dels pacients que pateixen una àmplia varietat de malalties sanguínies.

Els nostres reptes

Hi ha una necessitat urgent de desenvolupar teràpies noves per a la leucèmia mieloide aguda, atès que pràcticament cap dels fàrmacs comercialitzats en les últimes dècades no ha augmentat la supervivència global dels pacients. Per tant, la nostra recerca busca aportar llum a les qüestions següents:

  1. Quina és la relació entre la dinàmica d’(hidroxi)metilació de l’ADN i la dinàmica de la cromatina a les regions distals de regulació gènica durant les decisions sobre la destinació de les cèl·lules hematopoètiques?

  2. Quins són els mecanismes moleculars que expliquen el paper de TET2 en el control epigenètic de la cromatina en regions distals de regulació gènica durant l’aparició i la progressió de la leucèmia?

  3. Quin és el paper del control posttranscripcional en què intervé la metilació d’ARNm en la diferenciació de cèl·lules mieloides?

Video

Publicacions seleccionades

Ajuts vigents

CR32023-041341

Ministerio de ciencia e innovación

PID2022-140376OB-I00

Ministerio de ciencia e innovación

Dissecting the DNA Methylation Underpinnings of Healthy and Malignant Myeloid Lineage Ageing

CP19/00176

Instituto de salud carlos iii

Role of TET2 in chromatin structure regulation during the onset and development of mieloid malignancies

PRE2020-093881

Ministerio de ciencia, innovación y universidades

Descifrando el impacto de tet2 sobre la estructura de la cromatina en el inicio leucemico.