José Luis Sardina

Biografia


El Dr. José Luis Sardina va néixer a Reinosa (Cantàbria) el 1982. Es va llicenciar en Biologia el 2005 i en Bioquímica el 2006 (amb premi extraordinari de llicenciatura) per la Universitat de Salamanca. El 2010 es va doctorar en Biologia (amb premi extraordinari de doctorat) per la Universitat de Salamanca. Durant el seu doctorat, va investigar el paper de les espècies reactives d'oxigen (ROS) i les proteïnes tirosina fosfatases en la diferenciació hematopoètica sota la supervisió del Dr. Ángel Hernández Hernández i el Dr. Jesús Sánchez Yagüe. Després d'obtenir el doctorat, va treballar com a postdoc a l'Institut de Biologia Funcional i Genòmica (IBFG) sota la direcció del Prof. Francisco Antequera, on va investigar la metilació aberrant d'illes CpG en condicions d'estrès cel·lular i càncer. El 2012, el Dr. Sardina es va incorporar al laboratori del Prof. Thomas Graf (Centre de Regulació Genòmica -CRG-, Barcelona) per realitzar una segona etapa postdoctoral. Durant aquest temps, es va centrar en el desenvolupament de nous protocols per a la conversió eficient i ultraràpida de limfòcits pre-B de ratolí i humans en cèl·lules mare pluripotents induïdes (iPSCs). Posteriorment, va descobrir els mecanismes moleculars subjacents a la conversió del destí cel·lular, implicant en el procés l'ADN dioxigenasa Tet2. El Dr. Sardina es va incorporar a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) la tardor del 2019 com a investigador Miguel Servet per dirigir el laboratori de Control Epigenètic de l'Hematopoesi (ECH). La recerca del laboratori ECH se centra a comprendre com la metilació aberrant de l'ADN a les regions reguladores distals dels gens enverina la cromatina per desencadenar firmes d'expressió gènica corruptes a les cèl·lules, cosa que en última instància condueix a l'aparició i progressió del càncer .