Barcelona endothelium team (BET)

Programa

Trasplantament i immunoteràpia

Population studies and clinical trials

Pertany a

IJC Clínic

Contacte

Introducció

L’endoteli dels vasos sanguinis travessa tots i cadascun dels teixits i té propietats estructurals i funcionals úniques en cada fons vascular. Aquesta heterogeneïtat cel·lular es reflecteix en l’heterogeneïtat estructural i funcional de tot l’endoteli com un sistema complex. A causa de la seva localització, l’endoteli està exposat a tota mena d’estímuls fisiològics i patològics i constitueix la primera barrera per a nombrosos tractaments farmacològics.

Aquest òrgan té la capacitat d’adaptar-se constantment als canvis en l’entorn mitjançant la modulació del to vasomotor, l’equilibri hemostàtic i les reaccions inflamatòries, entre altres respostes. L’activació endotelial podria portar a un estat irreversible conegut com a disfunció endotelial que, en un sentit ampli, dona lloc a diverses alteracions no adaptatives del fenotip funcional que constitueixen un clar desavantatge per a l’hoste.

La nostra recerca

El nostre grup posseeix una àmplia experiència en l’estudi de la disfunció endotelial que es desenvolupa associada a diferents patologies vasculars, com ara les complicacions primerenques associades al trasplantament de cèl·lules hematopoètiques, l’obesitat, la nefropatia crònica, les microangiopaties trombòtiques i la sèpsia. També explorem estratègies de protecció enfront d’aquesta disfunció endotelial per millorar la salut del pacient. En aquest aspecte, una de les nostres quatre línies d’interès principals consisteix a avaluar diferents compostos que són potencialment capaços de protegir l’endoteli i a desxifrar els seus mecanismes d’acció.

Els nostres objectius

Les nostres línies de recerca principals són: 1. Caracteritzar l’activació i la disfunció endotelials associades a malalties cardiometabòliques mitjançant models in vitro. 2. Elucidar els mecanismes que provoquen la disfunció endotelial. 3. Investigar agents amb potencials efectes protectors sobre l’endoteli per prevenir complicacions. 4. Identificar marcadors solubles amb valor pronòstic i diagnòstic per a les complicacions vasculars. 5. Estudiar les vies del complement i les deficiències del complement en les microangiopaties trombòtiques. 6. Avaluar la fisiologia plaquetària i les alteracions de l’hemostàsia mitjançant l’ús de dispositius de perfusió per explorar propietats adhesives i cohesives dels trombòcits en condicions de flux.

Els nostres reptes

El trasplantament de cèl·lules hematopoètiques (TCH) ha estat la principal teràpia curativa per a diversos trastorns hematològics, metabòlics i neoplàstics. Amb tot, l’eficàcia d’aquest procediment està limitada per complicacions que representen un perill per a la vida del pacient, la més important de les quals és la malaltia de l’empelt contra l’hoste (MECH), que presenta una elevada taxa de mortalitat. Amb la nostra recerca, esperem respondre a les preguntes següents: 1. Quins són els mecanismes fisiopatològics que caracteritzen la disfunció endotelial? 2. Com podem evitar les complicacions vasculars associades al trasplantament de cèl·lules hematopoètiques? 3. Quin és el paper del sistema del complement en les complicacions vasculars?

Video

Publicacions seleccionades

Ajuts vigents

FJC2021-048123-I

Ministerio de ciencia e innovación

Deepening in the pathophysiology of the endothelial damage in various pathologies