Biografia


Enric Carreras, MD, PhD és hematòleg format a la Universitat de Barcelona i al Departament d'Hematologia de l'Hospital Clínic, sota la direcció del professor Ciril Rozman. Després del període de formació, passa a formar part de la plantilla de la Unitat de Trasplantament de Cèl·lules Mare (SCT) on va estar treballant des del 1976 fins al 2010. El 1995 assumeix la Direcció del Programa SCT de l'Hospital Clínic. El 2010 es va traslladar a la Fundació Josep Carreras per convertir-se en Director del Programa Espanyol de Donants de Medul·la Òssia. Els seus temes principals de recerca són les complicacions associades al SCT, principalment la malaltia venooclusiva, la síndrome d'empelt, la microangiopatia trombòtica i la malaltia d'empelt contra hoste. A més, va ser pioner en el trasplantament autòleg de cèl·lules mare per a amiloïdosi, malaltia POEMS i malalties autoimmunitàries (esclerosi múltiple i malaltia de Crohn) i al programa de trasplantaments a domicili. La seva recerca bàsica s'ha centrat en el dany endotelial després del trasplantament de cèl·lules mare. L'estreta col·laboració amb la Dra. Maribel Diaz Ricard, directora del Laboratori d'Hemostàsia Primària de l'Hospital Clínic, els va permetre crear el 2012 el Barcelona Endothelium Team.