Notícies

Una nova immunoteràpia contra el mieloma múltiple mostra al laboratori més efectivitat que la CAR-T ja en ús

14 de Febrer de 2024

La recent recerca del laboratori del Dr. Pablo Menéndez, de l'Institut Josep Carreras, del Centre Nacional de Recerques Oncològiques (CNIO) i de l'Hospital Universitari 12 d'Octubre mostra com una nova immunoteràpia contra el mieloma múltiple basada en les cèl·lules punyal és més efectiva en el laboratori que la CAR-T actual.

Una nova immunoteràpia contra el mieloma múltiple mostra al laboratori més efectivitat que la CAR-T ja en ús
Una nova immunoteràpia contra el mieloma múltiple mostra al laboratori més efectivitat que la CAR-T ja en ús

La immunoteràpia està millorant ja les opcions de tractament en molts càncers, però els grups de recerca continuen explorant maneres de potenciar el sistema immune de l'organisme i dirigir-lo contra el tumor.

Investigadors de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, el Centre Nacional de Recerques Oncològiques (CNIO) i l'Hospital Universitari 12 d'Octubre han desenvolupat una nova immunoteràpia contra el mieloma múltiple que ha demostrat, al laboratori, ser més efectiva que la immunoteràpia que s’utilitza actualment de manera preferent.

La nova immunoteràpia es basa en les anomenades cèl·lules punyal, pel seu acrònim en anglès, cèl·lules STAb. Ha estat provada només en models experimentals, així que encara ha de superar assajos clínics en humans i per tant passaran com a mínim dos anys abans que arribi a la clínica.

En el treball, publicat a la revista Science Translational Medicine, han participat les doctores Clara Bueno i Aida Falgas, del grup de Biologia de cèl·lules mare, leucèmia del desenvolupament i immunoteràpia, i ha estat coordinat pel Dr. Luis Álvarez-Vallina, cap de la Unitat de Recerca Clínica en Immunoteràpia del Càncer H12O-CNIO. Es tracta d'una col·laboració d'aquesta unitat amb l'Institut Josep Carreras; l'Hospital Clínic de Barcelona; i les Universitats de Salamanca i Complutense de Madrid.

Cèl·lules ‘punyal’

El mieloma múltiple és el segon càncer hematològic més comú en adults, només per darrere dels limfomes. En 2020 es van diagnosticar 176.404 nous casos de mieloma múltiple a tot el món i la seva incidència s'estima en 1,78 per cada 100.000 habitants.

“En els últims anys aquests càncers s'estan començant a tractar amb immunoteràpia de cèl·lules CAR-T -explica Luis Álvarez-Vallina-, que han suposat una millora substancial respecte de les eines terapèutiques que existien abans. Malgrat això, i encara que els pacients tenen ara supervivències més prolongades, es tracta d'una malaltia en la qual una proporció important de pacients recau, i per això són necessaris tractaments per les recaigudes”.

Avantatges respecte de la CAR-T convencional

El tractament amb cèl·lules CAR-T, la teràpia de cèl·lules T amb receptors quimèrics d'antígens (abreujat com a CAR-T pel nom en anglès), consisteix a modificar al laboratori les cèl·lules immunitàries limfòcits T (els glòbuls blancs) de la persona malalta perquè siguin capaces de reconèixer i combatre les cèl·lules tumorals.

La recerca ha comparat aquest tractament amb una altra immunoteràpia cel·lular basada en les cèl·lules punyal o STAb-T, i que pot considerar-se una evolució de les teràpies amb cèl·lules CAR-T. En tots dos casos, les cèl·lules modificades al laboratori reconeixen un mateix antigen, anomenat BCMA, que només és troba a les cèl·lules tumorals. D'aquesta manera les cèl·lules modificades es dirigeixen i ataquen només les cèl·lules de càncer.

L'estudi que ara es presenta a Science Translational Medicine mostra que les cèl·lules STAb-T superen les CAR-T en què aconsegueixen que altres cèl·lules T de l'organisme, que no han estat modificades, també combatin a les cèl·lules cancerígenes, amplificant així l'efecte de la teràpia.

A més, les STAb-T superen un element que en canvi frena a les CAR-T. En alguns pacients amb mieloma múltiple l'antigen BCMA –que identifica les cèl·lules tumorals- es troba en forma soluble quan hi ha molta càrrega tumoral. El fet que l'antigen sigui soluble impedeix l'activitat de les cèl·lules CAR-T, però no afecta les STAb-T, segons mostra la recerca que s’acaba de publicar.

Memòria immunològica

“Finalment, també vam demostrar que les cèl·lules STAb-T generen memòria immunològica”, assegura Álvarez-Vallina. Després de recrear la malaltia en animals model i tractar-los amb cèl·lules STAb-T, l'equip va obtenir cèl·lules de diversos òrgans, fonamentalment de la melsa i la medul·la òssia, i van observar la generació de cèl·lules STAb-T de memòria.

“Això és molt important -explica Álvarez-Vallina- perquè sabem que la persistència de les cèl·lules CAR-T a l'organisme, és a dir la memòria immunològica, es relaciona amb l'amplitud de l'efecte antitumoral i, per tant, amb un millor control de la malaltia. Que hàgim demostrat que en la immunoteràpia STAb-T també es genera cèl·lules memòria probablement està indicant que podríem tenir un control a llarg termini de la malaltia en els pacients tractats”.

El grup de recerca aspira a fer un assaig clínic en col·laboració amb l'Hospital Universitari 12 d'Octubre per a tractar a persones amb mieloma múltiple amb aquesta nova immunoteràpia STAb-T.Tornar