Notícies

Una nova anàlisi proteogenòmica de gliomes d'alt grau ofereix pistes sobre la seva evolució tumoral

09 de Juliol de 2024

La investigadora Kathleen J. Imbach, del grup d'Immunogenòmica del càncer de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, ha estat coautora del darrer article del Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium. La recerca utilitza la nova perspectiva de la proteogenòmica per revelar les característiques moleculars profundes d'un tipus de tumor cerebral, els gliomes d'alt grau, com el glioblastoma i l'astrocitoma de grau 4 amb mutació IDH, i ha descobert que l'evolució dels tumors pot compartir característiques comunes.

Una nova anàlisi proteogenòmica de gliomes d'alt grau ofereix pistes sobre la seva evolució tumoral
Una nova anàlisi proteogenòmica de gliomes d'alt grau ofereix pistes sobre la seva evolució tumoral

A l'agost de 2023, un equip d'investigadors, entre ells el Dr. Eduard Porta, cap de grup a l'Institut Josep Carreras, va publicar una anàlisi exhaustiva dels efectes de les alteracions impulsores del càncer trobades en diferents tipus de càncer, que van des de la desregulació epigenètica fins a les interaccions proteïna-proteïna. Aquest estudi va proporcionar una perspectiva més profunda sobre el càncer i va oferir dades valuoses per la recerca clínica en el futur.

En una recent publicació a la prestigiosa revista científica Cancer Cell, el Consorci va centrar el seu estudi en un dels tipus de càncer més mortals, els gliomes d'alt grau, i va proporcionar l'anàlisi més detallada fins al moment d’allò que passa en aquestes cèl·lules. Els gliomes d'alt grau són una família de tumors cerebrals agressius amb una taxa general de supervivència a 5 anys inferior al 5%.

En particular, l'equip de recerca es va concentrar en les característiques moleculars subjacents a la progressió i recurrència del tumor en dos tipus de gliomes: el glioblastoma i l'astrocitoma grau 4 mutant IDH. Van prendre mostres de més de 200 pacients i van extreure pràcticament tota la informació que les anàlisis moleculars actuals permeten, com la seqüenciació de l'ADN, l'estat de metilació de l'ADN, l'expressió d'ARN, el perfil proteòmic ampli i l'estat metabòlic. A través d'anàlisis computacionals, l'equip va explorar les característiques moleculars dels gliomes en diversos contextos biològics, com la presència de mutacions particulars o la progressió del tumor.

Una de les fortaleses de l'estudi és que 53 de les mostres eren longitudinals, això significa que els investigadors tenien mostres emparellades del mateix pacient amb el seu tumor primari i una altra mostra presa després de la recurrència post-tractament. Això va oferir als investigadors una oportunitat única per veure com evolucionen els tumors en el món real.

Els resultats van mostrar que l'evolució del tumor va portar les cèl·lules malignes a disminuir l'expressió de gens relacionats amb el cicle cel·lular i els mecanismes de reparació de l'ADN. L'anàlisi del microambient tumoral més ampli també va mostrar diferències en els tumors recurrents, amb diferents contribucions de tipus de cèl·lules encarregades de funcions especialitzades, com aquelles que componen la vasculatura. La recerca també va descriure, amb una precisió sense precedents, esdeveniments genètics i epigenètics particulars associats a la malaltia recurrent. A més, la profunditat de l'anàlisi va permetre una descripció exhaustiva de com altres processos poden jugar un paper en la progressió i recurrència del tumor, com els efectes trans – gens que actuen sobre espècies moleculars distants –, les modificacions posttraduccionals de proteïnes – com la glicosilació, capaç d'alterar les interaccions normals proteïna-proteïna – i la fosforilació – capaç d'activar o desactivar proteïnes com un interruptor. Curiosament, molts tumors recurrents compartien característiques moleculars comunes. Aquestes característiques similars proporcionen idees per futures recerques, i algunes poden acabar servint com a objectius clínics útils per prevenir la recurrència de la malaltia en pacients amb glioma.

La quantitat d'informació proporcionada pel Consorci serà utilitzada en els propers anys com una font fiable per molts altres investigadors. Per exemple, van assenyalar un conjunt de 13 gens impulsors del càncer altament alterats en gliomes, i van destacar particularment el paper clau de PTPN11 en els astrocitomes grau 4 mutants IDH, per mencionar-ne algun.

El poder de les multiòmiques, que barregen genètica, epigenètica, proteòmica, metabolòmica i més, cada cop és més rellevant, ja que ajuda a explicar els múltiples esdeveniments involucrats en la progressió del càncer, alguns massa complexos per ser entesos des d'una sola perspectiva. Esperem que també ajudi a què sorgeixin nous fàrmacs i tractaments.

Article de referència: Jingxian Liu, Song Cao, Kathleen J. Imbach et al. "Multi-scale signaling and tumor evolution in high-grade gliomas". Cancer Cell, Volume 42, Issue 7,2024, https://doi.org/10.1016/j.ccell.2024.06.004.Tornar