Notícies

El projecte sobre pro-B-ALL liderat per la Dra. Maribel Parra és seleccionat per el Hub Pediàtric i4KIDS com a finalista del seu programa d’innovació

Amb l’objectiu de potenciar la innovació pediàtric-maternal, es concedirà un ajut al grup de recerca Desenvolupament i malalties limfocítiques, liderat per la Dra. Maribel Parra, per estudiar la leucèmia limfoblàstica aguda (ALL) derivada de progenitors de limfòcits B (pro-B-ALL), el tipus de leucèmia més diagnosticada en pacients pediàtrics als països occidentals.

El projecte sobre pro-B-ALL liderat per la Dra. Maribel Parra és seleccionat per el Hub Pediàtric i4KIDS com a finalista del seu programa d’innovació
El projecte sobre pro-B-ALL liderat per la Dra. Maribel Parra és seleccionat per el Hub Pediàtric i4KIDS com a finalista del seu programa d’innovació

Els recents progressos terapèutics han permès assolir un 80% de remissió dels casos de pro-B-ALL, però un subgrup de nadons menors d’un any que presenten l’alteració cromosòmica MLL-AF4 (t(4;11)pro-B-ALL), solen patir recaigudes i presenten unes xifres de supervivència entorn el 35% a 12 mesos. Degut a la seva curta edat, que els fa especialment vulnerables, solen ser exclosos dels assajos clínics, fet que dificulta la troballa de nous tractaments per a ells. Aquesta situació posa de manifest la urgent necessitat de millorar les teràpies actuals i la implementació de noves aproximacions combinatòries i medicina de precisió per a la pro-B-ALL.

Els resultats previs del grup liderat per la Dra. Maribel Parra demostren que la desacetilasa d’histones HDAC7 és un regulador essencial en el desenvolupament dels limfòcits B, a partir de la seva capacitat de reprimir l’expressió de llinatges inapropiats. Així, HDAC7 s’erigeix com un element de pronòstic i marcador de supervivència en nadons amb t(4;11)pro-B-ALL, ja que aquests pacients presenten una pèrdua generalitzada de l’expressió d’aquest gen. En conseqüència, HDAC7 constitueix una diana prometedora per a estratègies de medicina de precisió, tant com a biomarcador com a teràpia dirigida. Els mateixos estudis identifiquen un mecanisme d’acció combinat que convergeix en l’augment de l’activitat d’HDAC7 i l’aturada en la proliferació de les cèl·lules tumorals.

L’objectiu principal del projecte i4KIDS és definir una teràpia combinatòria i de precisió òptima que indueixi HDAC7 en pacients de B-ALL amb l’alteració t(4;11)pro-B-ALL, així com dissenyar una estratègia global de transferència de la tecnologia amb l’objectiu final d’arribar a la clínica. En aquest sentit, els beneficiaris principals i directes d’aquesta prometedora estratègia terapèutica serien aquest subgrup de nadons amb t(4; 11)pro-B-ALL, els quals són refractaris als tractaments actuals i tenen poques alternatives terapèutiques

S’espera que els resultats obtinguts promoguin el desenvolupament de noves teràpies de precisió en el futur, i estableixin un precedent en el desenvolupament de teràpies per a altres malalties amb HDAC7 afectat. Més enllà de l’impacte clínic, els resultats del projecte contribuiran en la sensibilització d’aquesta patologia minoritària amb l’objectiu final de millorar la qualitat de vida d’aquests pacients pediàtrics.Tornar