Biografia


Maribel Parra té una àmplia i sòlida experiència en els camps de la transcripció gènica, l'epigenètica i la biologia dels limfòcits. El 2003 va obtenir el doctorat en Química sota la direcció de la Dra. Pura Muñoz Cánoves a l'Institut de Recerca Oncològica (IRO), el Centre de Regulació Genòmica (CRG) i la Universitat de Barcelona (UB). Durant el període 2003-2007, Maribel Parra va realitzar la seva recerca postdoctoral al laboratori del Dr. Eric Verdin als Instituts Gladstone (San Francisco, EUA). Com a investigadora postdoctoral va fer aportacions fonamentals en el camp de la regulació gènica per HDACs de classe IIa (Parra et al. JBC, 2005, Parra et al. Genes and Dev, 2007). Després del seu període de formació postdoctoral, Maribel Parra va decidir centrar la seva carrera investigadora inicial com a investigadora independent en l'estudi del paper de les HDAC de classe IIa en les decisions que es produeixen durant l'hematopoesi. Per això, va obtenir un Contracte d'Investigador Ramon i Cajal del Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya (MICINN) i una Beca Internacional de Reinserció Marie Curie de la Comissió Europea. El juliol de 2007, la Dra. Parra es va incorporar breument al laboratori del Dr. Thomas Graf, coordinador del Programa de Càncer i Diferenciació del Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona i científic pioner al camp de l'hematopoètica. Posteriorment, la Dra. Parra es va convertir en líder del Grup de Diferenciació Cel·lular al Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC), a l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Es va traslladar a l'IJC el 2019. La seva recerca se centra en l'estudi dels mecanismes transcripcionals repressius implicats en la generació normal i aberrant de limfòcits B. El seu treball recent ha identificat HDAC7 com un repressor transcripcional crucial per al desenvolupament de les cèl·lules B. A més, va descobrir que la desregulació de HDAC7 pot estar involucrada en la patogènia de la leucèmia limfoblàstica aguda (J Exp Med, 2016; Cell Death & Disease, 2015; PLoS Genetics, 2013). Maribel Parra ha contribuït als camps d'HDAC i limfòcits B amb diverses revisions convidades. Ha obtingut finançament competitiu i consecutiu a nivell nacional (SAF2017-87990-R, SAF2014-58228-R, SAF2011-28290 i BFU2008-00410) i internacional (Marie Curie International Reintegration Grant). El grup de Desenvolupament i Malalties Limfocítiques ha estat reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca preconsolidat.