Biografia


Grégoire Stik va obtenir un màster en Biologia Cel·lular i Molecular a la Universitat de Tours (França) el 2008. Va començar a interessar-se pels mecanismes de regulació gènica en les malalties i va obtenir un doctorat en Ciències de la Vida el 2012 a la Universitat de Tours (França). Els seus treballs van mostrar com els herpesvirus oncogènics utilitzen factors de transcripció cel·lular per expressar microARN essencials per induir limfomes (Stik et al., 2010 RNA; Stik et al., 2013 Journal of Virology). A continuació, es va traslladar al Laboratori de Biologia del Desenvolupament de París (CNRS, UMR7622, ​​París) com a investigador postdoctoral, on es va centrar en l'estudi dels mecanismes que controlen el destí de les cèl·lules mare hematopoètiques (Stik et al., 2017 Journal of Cell Biology). A la tardor del 2016, es va incorporar al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. Com a investigador Marie Skłodowska-Curie primer i després com a Staff Scientist, va començar a crear les bases d'una carrera independent i va desenvolupar noves línies de recerca per explorar el paper de l'organització del genoma 3D en la regulació gènica durant la diferenciació, l'oncogènesi i la inflamació (Stik et al., 2020 Nature Genetics, co-corresponent; Soochit et al., 2021 Nature Cell Biology, Quarter et al., 2022, Nature Reviews Immunology). El 2022, va començar com a Junior Group Leader del laboratori "Nuclear Architecture in Leukemia" a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.