Alvaro Urbano - Ispizua

Biografia


Llicenciat per la Universitat del País Basc, Bilbao, Espanya, el 1982, Álvaro Urbano-Ispizua es va formar en Hematologia a l'Escola de Postgrau d'Hematologia de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCP), on el 1988 va aconseguir una plaça de plantilla. Del juliol del 1989 al juliol del 1990 va realitzar una estada a l'Institut de Recerca del Càncer de la Universitat de Londres, analitzant el paper de les mutacions RAS i de l'oncogè BCR/ABL en les malalties hematològiques. Durant 14 anys va ser membre del personal del Departament d'Hematologia de l'HCP, sent el cap de la "Unitat de Recerca de Teràpia Cel·lular i Trasplantament de Cèl·lules Mare". Aquesta unitat és una de les pioneres de TMO a Europa. El 2007 es va traslladar a Sevilla per dirigir el Servei d'Hematologia de l'Hospital Verge del Rocío. Actualment és Director de l´Institut d´Hematologia i Oncologia de l´HCP i Catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona. És autor o coautor de més de 180 articles amb un Índex de Hirsch de 32 i més de 2400 cites. Entre les revistes en què ha publicat articles originals s'inclouen Lancet, Blood, Journal of Clinical Oncology, British Journal of Haematology, Cancer Research, Experimental Haematology, Leukaemia, Haematologica i Bone Marrow Transplantation. El Dr. Urbà-Ispizua forma part del consell editorial de diverses revistes de primera línia de la seva especialitat. La seva contribució al camp del trasplantament de medul·la òssia a Espanya ha estat reconeguda mitjançant una comunicació oficial i personal del Ministeri de Sanitat, Prof. B. Soria, el 2009. Ha estat Secretari General del Grup Europeu de Trasplantament de Medul·la Òssia (EBMT) entre 1998-2004 i President del Comitè Conjunt d'Acreditació de l'EBMT i la ISHAGE fins a l'octubre del 2006. Ha estat consultor privat de la Comissió Europea i ha format part del panell oficial d'experts de l'Agència Europea del Medicament (EMEA).