Teràpies epigenètiques

Programa

Gènesi del càncer

Applied Epigenetcs

Pertany a

IJC Can Ruti

Contacte

Introducció

L’objectiu de les teràpies epigenètiques és modificar l’epigenoma, el conjunt de processos moleculars que regulen l’expressió gènica sense alterar la seqüència de l’ADN i que poden modificar l’evolució d’una malaltia i el seu fenotip. Actualment, hi ha diversos exemples de fàrmacs epigenètics per tractar neoplàsies hematològiques que han estat aprovats per la Food and Drug Administration (FDA) estatunidenca. No obstant això, el volum d’evidències preclíniques prometedores supera amb escreix el nombre de projectes de recerca epigenètica que finalment han acabat en aplicacions clíniques per als pacients. Per tant, és necessari dur a terme més estudis translacionals que puguin donar lloc al desenvolupament de fàrmacs epigenètics més específics i biomarcadors més robustos.

La nostra recerca

L’objectiu de la nostra recerca és esclarir el benefici terapèutic dels tractaments dirigits a les alteracions epigenètiques en el càncer, juntament amb l’estratificació de pacients basada en l’epigenètica per predir la seva resposta a la teràpia. Per aconseguir-ho, la nostra recerca es fonamenta en tres objectius específics:

  1. Identificació de les alteracions epigenètiques que actuïn com a impulsors de la progressió tumoral (alteracions epigenètiques quimiomodulables).

  2. Validació de fàrmacs epigenètics que puguin revertir eficaçment els epigenomes aberrants en el càncer.

  3. Estratificació de pacients basada en el seu perfil epigenètic per predir la seva resposta a la immunoteràpia.

Els nostres objectius

El nostre objectiu és desenvolupar una línia de recerca translacional (anomenada teràpies epigenètiques) que se centri a elucidar les alteracions epigenètiques que són dianes quimiomodulables en un tumor, i els mitjans per utilitzar-les terapèuticament dins del marc de la medicina de precisió.

Els nostres reptes

Amb la nostra recerca, esperem ajudar a respondre a les preguntes següents:

  1. Quines alteracions epigenètiques poden ser dianes farmacològiques per tractar el càncer?

  2. Com podem tractar eficaçment els tumors causats per alteracions epigenètiques?

  3. Qui es podria beneficiar d’estratègies terapèutiques basades en l’epigenètica?

Video

Publicacions seleccionades

Ajuts vigents

872391

European commission

cONCReTE DevelOpmeNt of Cancer RNA TherapEutics

PID2022-139279OB-I00

Ministerio de ciencia e innovación

EPITARGET-AML Preclinical study of the use of epigenetic inhibitors as a personalized therapy for acute myeloid leukaemia patients carrying NUP98 gene fusions