Programa

Trasplantament i immunoteràpia

Population studies and clinical trials

Pertany a

IJC Josep Trueta

Contacte

Introducció

El grup de recerca en hematologia es dedica a la realització d’assajos clínics i translacionals en hematologia, centrats en el diagnòstic, el pronòstic i el desenvolupament de noves teràpies per tractar neoplàsies hematològiques malignes com les leucèmies i els mielomes.

La nostra recerca

El grup empra una varietat d’enfocaments, com ara estudis genètics de la resposta immunitària, farmacogenòmica en resposta al tractament, anàlisi de polimorfismes com a factors predictius de la malaltia i estudi de poblacions de cèl·lules usant citometria de flux per a la caracterització e la malaltia residual.

Els nostres objectius

Amb la nostra recerca, busquem:

  1. Investigar aspectes biològics, clínics i epidemiològics de les malalties hematològiques.

  2. Dur a terme projectes de recerca translacional centrats a identificar factors pronòstics o factors predictius de la resposta al tractament.

  3. Dur a terme recerca clínica, fomentant la participació en assajos clínics per a malalties hematològiques i participant en grups cooperatius nacionals i internacionals.

Video