Mecanismes del Càncer i l’Envelliment (Sud)

Programa

Neoplàsies limfoides

Multiscale omics

Pertany a

IJC Can Ruti

Contacte

Introducció

Estudiem els mecanismes que determinen la resistència al tractament i la recaiguda en neoplàsies malignes de cèl·lules B (especialment leucèmia limfocítica crònica, CLL i limfoma difús de cèl·lules B grans, DLBCL) i les vies moleculars involucrades en malalties relacionades amb l'edat, amb un èmfasi especial en el paper de les cèl·lules senescents tant en el càncer com en els fenotips d'envelliment. També investiguem marcadors de pronòstic/diagnòstic de l'envelliment i teràpies antisenescents per a un envelliment saludable i com a tractaments adjuvants per a la leucèmia.

La nostra recerca

Les leucèmies de cèl·lules B són un grup de càncers freqüents que afecten un gran nombre de persones a tot el món. Molts pacients amb aquestes malalties no es poden curar amb els tractaments actuals, per la qual cosa és important investigar noves teràpies que puguin millorar la seva qualitat de vida i pronòstic. Tot i els avenços recents, molts d'aquests càncers inicialment responen bé al tractament només per recaure poc després i tornar-se refractaris als medicaments. Els mecanismes involucrats en aquesta recaiguda i resistència encara no són clars. Comprendre'ls és la clau per a una millor supervivència.

Des del 2008, estem estudiant teràpies combinades per a tumors malignes de cèl·lules B per reduir la resistència al tractament i la recaiguda. Estem caracteritzant les mutacions que confereixen resistència a les cèl·lules leucèmiques i buscant marcadors que permetin estratificar els pacients (és a dir, trobar el tractament adequat per a cada pacient, en el que s'anomena medicina personalitzada o de precisió). Entre els factors que contribueixen a la resistència i la recaiguda hi ha les cèl·lules senescents.

La senescència cel·lular és una aturada permanent del cicle cel·lular en què les cèl·lules romanen metabòlicament actives i adopten canvis morfològics i genètics característics. La senescència juga un paper clau en el desenvolupament, així com en la supressió de tumors, ja que la senescència induïda per oncogens s'ha de superar perquè les cèl·lules es transformin. Tot i aquestes importants funcions fisiològiques, la senescència també té un impacte negatiu a l'organisme. Se sap que l'augment de cèl·lules senescents amb el temps contribueix al deteriorament funcional de diferents òrgans que s'observa típicament a l'envelliment.

A causa d'això, nosaltres i altres estem desenvolupant estratègies antisenescents (conegudes col·lectivament com a senoteràpies) que podrien utilitzar-se com a tractaments adjuvants a la leucèmia i altres tipus de càncer, reduint així les possibilitats d'una recaiguda.

Esperem que els nostres estudis sobre els mecanismes de resistència de la leucèmia al tractament i la recaiguda ens permetin (i) definir marcadors d'estratificació que determinin quins pacients es podrien beneficiar de tractaments particulars; (ii) caracteritzar nous tractaments adjuvants basats en fàrmacs antisenescents que redueixen les possibilitats de resistència i recaiguda; (iii) comprendre millor els mecanismes que determinen les malalties relacionades amb l'edat, com ara el càncer; i (iv) proposar estratègies per potenciar l'envelliment saludable.

Els nostres objectius

A través de la nostra recerca, estem tractant de respondre les preguntes següents:

  1. Què determina la resistència de la neoplàsia maligna de cèl·lules B als tractaments i l'eventual recaiguda, i com es poden prevenir?
  2. Quin paper juguen les cèl·lules senescents en la resistència/recaiguda de la leucèmia i altres malalties relacionades amb l'edat?
  3. Es poden utilitzar fàrmacs antisenescència com a coadjuvants en el tractament de la leucèmia?

Els nostres reptes

Esperem desenvolupar nous marcadors per a l'estratificació de pacients i definir noves teràpies combinades que puguin reduir la resistència/recaiguda a les neoplàsies malignes de cèl·lules B. Volem alleujar el càncer i altres malalties relacionades amb l'edat.

Publicacions seleccionades