Investigació en hematologia

Programa

Neoplàsies mieloides

Applied Epigenetcs

Pertany a

IJC Sant Pau

Contacte

Introducció

Al nostre laboratori ens centrem en hemopatologies tant malignes com no malignes per oferir millors diagnòstics, comprendre’n les característiques biològiques i desenvolupar nous tractaments. Estudiem la multiòmica de leucèmies agudes i patologies de trombòcits com les trombocitopènies, les trombocitopaties i la trombosi.

La nostra recerca

Hemopatologies malignes

 1. Activitats diagnòstiques: caracterització morfològica, d’immunofenotipatge, citogenètica i molecular de leucèmies agudes.

 2. Característiques biològiques que responen al tractament.

 3. Nous tractaments utilitzant models de línies cel·lulars dirigits a dianes moleculars.

 4. Plataformes genòmiques (microarrays) i proteòmiques per a diagnòstic.

 5. Desenvolupament de models murins.

Hemopatologies no canceroses

 1. Diagnòstic i caracterització de trombocitopènia, trombocitopaties i altres patologies de trombòcits.

 2. En el marc del projecte GAIT-2 (anàlisi genètica de trombofília idiopàtica, fase 2), busquem nous fenotips que afavoreixin el desenvolupament de la trombosi, específicament en relació amb l’estructura i la funció dels trombòcits i altres cèl·lules sanguínies.

Els nostres reptes

Amb la nostra recerca, pretenem:

 1. Consolidar la caracterització de tumors hematològics i hematopatologies complexes, rares i genètiques no canceroses.

 2. Incloure els resultats de plataformes genòmiques i proteòmiques d’anàlisi massiva en els algorismes de diagnòstic i establir factors pronòstics per a trastorns hematològics.

 3. Desenvolupar models funcionals de cultiu cel·lular i models animals (murins).

 4. Consolidar la cooperació amb el projecte GAIT-2, especialment pel que fa a la participació dels trombòcits i altres cèl·lules sanguínies en la generació de trombosi.