Immunohematologia i glicobiologia

Programa

Gènesi del càncer

Preclinical models

Pertany a

IJC Can Ruti

Contacte

Introducció

El sistema de grup sanguini AB0 és un dels més importants de la medicina transfusional. El polimorfisme AB0 consta dels antígens de carbohidrats A i B en els glòbuls vermells i dels anticossos contra els antígens A i B en el sèrum dels individus que no expressen aquests antígens. En humans, els antígens A i B també són presents a les cèl·lules epitelials i endotelials, depenent del genotip/fenotip AB0 de cada individu. Això fa que la compatibilitat AB0 també sigui crucial en els trasplantaments de cèl·lules, teixits i òrgans.

La nostra recerca

Estudiem els mecanismes genètics moleculars de l’expressió d’antígens de carbohidrats genèticament incompatibles, i hem identificat fins avui diversos mecanismes potencials, entre els quals s’inclou l’aparició d’expressió de FORS1 induïda per la deleció de l’exó 3 o 4 de l’ARNm AT. Atès que un tret característic del càncer és l’alteració d’empalmaments, aquest mecanisme pot ser responsable, si més no parcialment, de l’expressió de FORS1 en individus dels grups A i AB. També investiguem el mecanisme potencial pel qual antígens A incompatibles apareixen en individus del grup 0 a través de complementació mitjançant recombinació d’ADN o empalmament en trans d’ARN, com també l’expressió de FORS1 deguda a canvis en l’especificitat resultants d’una incorrecta localització intra-Golgi de glucosiltransferases modificades.

Els nostres objectius

L’augment dels casos de càncer indica que les activitats que provoquen la destrucció de les cèl·lules canceroses per immunitat natural contra carbohidrats críptics o genèticament incompatibles són ineficaços i insuficients. Tanmateix, es poden millorar mitjançant immunització activa o passiva. Per tant, els nostres objectius són: 1. Investigar l’ús d’antígens de carbohidrats críptics o genèticament incompatibles com a dianes moleculars per a intervenció mèdica. 2. Explorar la possibilitat d’usar l’expressió forçosa de carbohidrats genèticament incompatibles perquè les cèl·lules canceroses es tornin sensibles a la immunitat natural.

Els nostres reptes

Si té èxit, la immunització activa per la qual advoquem podria revolucionar el tractament del càncer en conjunt i reduir dràsticament la càrrega financera per als pacients i per a la societat. Amb la nostra recerca, esperem respondre a les preguntes següents: 1. Quina és la base genètica/epigenètica molecular de les alteracions de carbohidrats en el càncer? 2. Podem usar carbohidrats específics del càncer com a dianes moleculars per a la detecció i la immunoteràpia del càncer? 3. Les minitransfusions/injeccions de glòbuls vermells amb aparellaments erronis que expressen carbohidrats críptics o genèticament incompatibles milloren la immunitat humoral i cel·lular contra cèl·lules canceroses que expressen carbohidrats específics del càncer?

Video

Publicacions seleccionades