Heterogeneïtat i jerarquies del càncer

Programa

Gènesi del càncer

Preclinical models

Pertany a

IJC Can Ruti

Contacte

INTRODUCCIÓ

El nostre laboratori estudia els senyals clau que controlen l’especificació de la destinació cel·lular i les cèl·lules mare durant la progressió maligna, així com els mecanismes que permeten que les diferents vies de senyalització controlin la plasticitat cel·lular en el càncer. Més específicament, per aconseguir els nostres objectius utilitzem eines experimentals com el marcatge in vivo de llinatge, imatges en directe, citometria i anàlisi de perfils d’expressió. El nostre grup combina models transgènics murins, xenoempelts derivats de pacients i organoides 3D per desxifrar les jerarquies cel·lulars dels tumors, amb la finalitat de comprendre millor l’heterogeneïtat del càncer i la resistència als fàrmacs.
 

LA NOSTRA RECERCA

El càncer és una malaltia heterogènia amb una organització jeràrquica cel·lular àmpliament inexplorada en nombrosos subtipus de tumors. A més, en alguns casos, les relacions jeràrquiques entre les cèl·lules mare, les cèl·lules progenitores i les cèl·lules diferenciades continuen sense elucidar-se a causa de l’alt grau de plasticitat cel·lular, la qual cosa permet que les cèl·lules passin d’un estadi cel·lular a un altre.

 

ELS NOSTRES OBJECTIUS

Som un grup de creació recent apassionat de les jerarquies cel·lulars i l’heterogeneïtat tumoral. Les nostres línies principals de recerca i objectius específics són:
1.  Il·lustrar les jerarquies cel·lulars en els tumors. Utilitzem un model jeràrquic ben establert per estudiar la multipotència en els tumors. Actualment, estem monitorant de manera independent tres compartiments epitelials mamaris per mesurar la presència de multipotència en els tumors de mama. La nostra hipòtesi és que els tumors de mama, de fet, estan sustentats per diferents subpoblacions, que s’automantenen de manera independent.
2.  Identificar agents citotòxics per a subpoblacions cel·lulars específiques. Una teràpia basada en una combinació de diversos fàrmacs dirigits a diferents poblacions cel·lulars podria erradicar els tumors primaris i, d’aquesta manera, prevenir la recidiva i la metàstasi. Volem fer un cribratge de compostos naturals que destrueixen selectivament subconjunts específics de cèl·lules responsables del manteniment dels tumors o que són intrínsecament resistents a les teràpies actuals. 
3.  Teràpies dirigides al nínxol tumoral per prevenir la propagació del càncer. Un dels nostres objectius principals és generar eines in vivo que ens permetin estudiar noves dianes terapèutiques per prevenir recidives en càncers hematològics. Per a això, el nostre laboratori treballa en diferents estratègies, que inclouen models murins i humans, per avaluar un grup de fàrmacs actualment utilitzats com a tractament de referència per al limfoma no hodgkinià (NHL) i explorar el paper de la senescència en les cèl·lules tumorals, com també en el seu microambient. 
El nostre propòsit darrer és comprendre l’heterogeneïtat dels tumors de diferents pacients amb vista a millorar el seu tractament d’elecció mitjançant la recerca d’estratègies terapèutiques noves i personalitzades.
 

ELS NOSTRES REPTES

Esperem que la nostra recerca ens ajudi a respondre a les preguntes següents:
1.  Com pot la plasticitat cel·lular millorar el tractament dels pacients amb càncer?
2.  Podem aconseguir una medicina realment personalitzada identificant teràpies úniques o combinades que vagin dirigides a diferents poblacions cel·lulars de manera simultània?
3.  Podem prevenir la metàstasi o les recidives dirigint els tractaments als teixits colonitzats més sovint? 

Video

Publicacions seleccionades