Epigenètica i malalties immunitàries

Programa

Gènesi del càncer

Multiscale omics

Pertany a

IJC Can Ruti

Contacte

Introducció

Busquem comprendre els mecanismes subjacents a la deposició i la retirada de modificacions epigenètiques en cèl·lules immunitàries, la influència dels determinants genètics i ambientals i l’adquisició d’alteracions epigenètiques en malalties d’origen immunitari, incloent-hi immunodeficiències primàries, malalties autoimmunitàries i malalties autoinflamatòries. També investiguem l’impacte de la regulació epigenètica de les cèl·lules immunitàries en l’entorn microtumoral.

La nostra recerca

Vam iniciar aquestes línies de recerca fa més de 10 anys, estudiant l’aparició d’alteracions en la metilació de l’ADN en el context del lupus eritematós sistèmic (ELS), una malaltia autoimmunitària sistèmica arquetípica. Posteriorment, vam dur a terme nous estudis amb bessons monozigòtics discordants per a la immunodeficiència comuna variable (IDCV), la immunodeficiència primària simptomàtica més prevalent. Més recentment, el nostre equip també va demostrar l’aparició d’alteracions en la metilació de l’ADN en monòcits en síndromes autoinflamatòries representatives. Hem demostrat que les alteracions en el metiloma de l’ADN de monòcits de sang perifèrica reflecteixen l’activitat de la malaltia en l’artritis reumatoide en la qual intervenen nivells elevats de citocines inflamatòries presents en aquest estat.

Els nostres objectius

Les nostres línies principals de recerca i objectius específics són:

  1. Comprendre el paper del control epigenètic i dels seus determinants previs en relació amb la funció immunitària. Busquem comprendre el paper que exerceixen la comunicació entre cèl·lules immunitàries, les citocines i altres factors, les vies de senyalització cel·lulars i els factors de transcripció en el control epigenètic i el seu impacte en la funció de les cèl·lules immunitàries.

  2. Identificar alteracions epigenètiques en malalties d’origen immunitari i investigar la seva rellevància clínica. Els nostres estudis se centren en diferents malalties, incloent-hi immunodeficiències primàries com la immunodeficiència comuna variable (IDCV) i la síndrome d’hiper-IgM tipus 2 i malalties autoimmunitàries com l’artritis reumatoide, l’esclerosi sistèmica i el lupus eritematós sistèmic.

  3. Investigar els efectes d’immunomoduladors i compostos epigenètics en la conformació de l’epigenoma i les respostes de les cèl·lules immunitàries. Analitzem les conseqüències moleculars de diferents immunomoduladors, així com d’inhibidors d’enzims epigenètics, en les cèl·lules immunitàries.

Els nostres reptes

L’estudi de la desregulació epigenètica pot ajudar a conèixer els determinants de la desregulació immunitària i pot influir en el tractament d’aquestes malalties. Per tant, amb la nostra recerca busquem respondre a les preguntes següents:

  1. Com aconsegueixen les cèl·lules immunitàries convertir la informació que obtenen per contacte directe amb altres cèl·lules o les citocines i altres molècules en perfils epigenètics que determinen les seves respostes?

  2. Quina rellevància tenen les alteracions epigenètiques trobades en diferents malalties d’origen immunitari en relació amb la funció anòmala d’aquestes cèl·lules?

  3. Com podem aplicar a l’àmbit clínic els coneixements sobre la desregulació epigenètica observada en malalties d’origen immunitari?

Video

Publicacions seleccionades

Ajuts vigents

101119927

European commission

IMMERGE Storming Immune Monogenic Conditions through Multiomic and Gene Editing Approaches

PID2020-117212RB-I00

Ministerio de ciencia e innovación

Entendiendo el papel de la Comunicación Celular en el Sistema Inmune en la Desregulación Epigenética en Inflamación (InflaEpiTalk)

HR22-00668

Fundació "la caixa"

INfectSIGHT Uncovering the Differentiation Determinants and Dynamics of Congenital Susceptibility to Infections

2021 SGR 01213

Agència de gestió d'ajuts universitaris i de recerca

Epigenètica i Malaltia Immunitària

PRE2021-098003

Ministerio de ciencia e innovación

ENTENDIENDO EL PAPEL DE LA COMUNICACION CELULAR EN EL SISTEMA INMUNE EN LA DESREGULACION EPIGENETICA EN INFLAMACION