Epidemiologia descriptiva, genètica i prevenció del càncer

Programa

Neoplàsies mieloides

Population studies and clinical trials

Pertany a

IJC Josep Trueta

Contacte

Introducció

Una de les nostres línies de recerca principals és l’epidemiologia de les neoplàsies hematològiques, amb la finalitat de determinar la incidència, la prevalença i la supervivència d’aquest tipus de càncer. Els resultats obtinguts pretenen aportar informació útil i fiable per dissenyar o millorar els recursos sanitaris apropiats i descriure les tendències poblacionals d’aquest grup de malalties.

La nostra recerca

Les neoplàsies hematològiques són un gran grup de malalties amb una gran variabilitat derivada principalment del tipus de cèl·lules que les causen. A més, l’evolució i el pronòstic de cada subtipus histològic de neoplàsia són molt diversos i cal estudiar més en profunditat cadascun d’ells. En aquest sentit, els registres poblacionals de càncer són una eina de referència per establir la incidència i la supervivència de cada tipus.

Els nostres objectius

De manera específica, els nostres objectius de recerca són:

 1. Establir la prevalença, la incidència i la supervivència de les neoplàsies mieloides, limfoides i histiocítiques arreu del món i en funció dels seus respectius subtipus.

 2. Analitzar la tendència temporal de la incidència i la supervivència de les neoplàsies hematològiques en el context de l’experiència terapèutica prèvia en constant evolució.

 3. Determinar paràmetres epidemiològics basats en el gènere i l’edat.

 4. Dur a terme estudis etiològics de neoplàsies hematològiques per a cadascun dels subtipus histològics.

 5. Estudiar els factors de risc genètics i ambientals relacionats amb les neoplàsies hematològiques.

 6. Descriure els factors de risc i l’epidemiologia del mieloma múltiple sobre la base de les seves cèl·lules precursores.

 7. Analitzar la relació entre la comorbiditat i la supervivència de les neoplàsies limfoides i mieloides.

 8. Avaluar l’eficàcia des del punt de vista poblacional de les noves teràpies en la població real, com també el seu impacte en la supervivència.

 9. Identificar canvis en la classificació, la definició i la codificació de les neoplàsies hematològiques i establir protocols de treball per disposar d’eines homogènies que permetin fer comparacions epidemiològiques a escala internacional.

Els nostres reptes

Amb la nostra recerca, pretenem comprendre el següent:

 1. Quina és la incidència de les neoplàsies hematològiques en el territori?

 2. Quina és la supervivència de cadascun dels subtipus histològics de neoplàsia?

 3. Com han afectat els canvis duts a terme en la codificació de les neoplàsies hematològiques al llarg del temps els determinants epidemiològics d’aquest grup de malalties?

Video

Publicacions seleccionades