Notícies

IMMERGE: l'Institut Josep Carreras formarà una nova generació d'experts en immunodeficiència

17 de Juliol de 2023

El Dr. Esteban Ballestar i el Dr. José Luis Sardina, caps de grup de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, coordinaran el projecte IMMERGE "Tractament d'afeccions immunitàries monogèniques mitjançant enfocaments multiòmics i d'edició gènica”. Es tracta d'una Xarxa Doctoral dins del marc de les Accions Marie Skłodowska Curie, finançada per la Comissió Europea dins del programa Horizon Europe (HE). El seu objectiu és formar 12 doctorands perquè es converteixin en experts mundials i proporcionin noves respostes a pacients amb immunodeficiències primàries.

IMMERGE: l'Institut Josep Carreras formarà una nova generació d'experts en immunodeficiència
IMMERGE: l'Institut Josep Carreras formarà una nova generació d'experts en immunodeficiència

El nostre sistema immunitari defineix com responem a les infeccions i eliminem les cèl·lules defectuoses, com les canceroses. Tot i això, alguns individus porten mutacions en gens que són importants pel bon funcionament del sistema. Hi ha més de 400 patologies conegudes com a immunodeficiències primàries o Errors Innats de la Immunitat, que són el resultat de les mutacions en aquests gens. Actualment, les solucions clíniques que s'ofereixen a molts pacients són limitades i, en alguns casos, parteixen d'un enfocament d'assaig i error. És per això que per oferir solucions personalitzades al tractament d'aquests pacients cal comptar amb experts en diferents àrees clíniques i de recerca. IMMERGE reunirà els millors experts en immunologia, genètica, epigenètica, proteòmica, single-cell omics, bioinformàtica i correcció gènica de 7 països diferents per formar els nous líders en recerca i tractament clínic de les immunodeficiència primàries.

El projecte IMMERGE vol abordar reptes crítics en aquest camp, com ara:

1) Descriure i comprendre l'impacte de les mutacions en els diferents tipus de cèl·lules immunitàries a través de les darreres tecnologies (single-cell i bulk multiomics).

2) Desenvolupar eines computacionals per disseccionar les alteracions a les vies cel·lulars subjacents a immunodeficiències primàries específiques.

3) Corregir genèticament o modelitzar immunodeficiència primàries i desenvolupar models preclínics.

L'objectiu final d'IMMERGE és generar una xarxa de científics i professionals excel·lents, capaços de desenvolupar estudis revolucionaris i d'alt impacte en aquest camp, crear eines noves per a la medicina personalitzada i generar consciència a la societat, amb l'objectiu d'influir en els responsables polítics.

L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras coordinarà la xarxa i els estudiants doctorals desenvoluparan els seus projectes a les següents organitzacions, institucions de recerca i universitats mèdiques:

  • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (França)
  • Universitätsklinikum Freiburg (UKLFR) (Alemanya)
  • European Molecular Biology Laboratory Heidelberg (EMBL) (Alemanya)
  • Ospedale San Raffaele SRL (OSR) (Itàlia)
  • Hadassah Medical Organization (HMO) (Israel)
  • Fondazione per l’Istituto di Recerca in Biomedicina (IRB) (Suïssa)
  • Wellcome Sanger Institute (Regne Unit)

També inclou dues petites i mitjanes empreses (PYME) biotecnològiques:

  • Alia Therapeutics SRL (ALIA) (Italia)
  • Quantitative Genomics Medicine Laboratories SL (QGENOMICS) (Espanya)

Altres socis que contribueixen al programa específic de formació de doctorat són: la Universitat de Barcelona (UB), l’Aix-Marseille Université, l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (ALU-UFR), la Universita Vita-Salute San Raffaele (UniSR), la Hebrew University of Jerusalem (HUJ), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universita Degli Studi di Trento (UNITN), la Chancellor Masters and Scholars of the University of Cambridge (Cambridge), i la Universita della Svizzera Italiana (USI).

A més, també es comptarà amb proveïdors de formació com Scienseed SL (Scienseed) i Leadership Sculptor GmbH (Leadership), que reforçaran la formació adaptada específicament als doctorands. Altres empreses biotecnològiques com Onechain Immunotherapeutics SL (OneChain), EpiQMAx GmbH (EquiQMAx), i Olink Proteomics AB (Olink), proporcionaran als investigadors formació específica des del sector privat.

IMMERGE també rebrà el suport de l'associació alemanya de pacients Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e. V (DSAI), que proporcionarà al consorci i als investigadors la visió dels pacients durant l'execució del projecte i també els formarà sobre com promoure la participació en la recerca i en futurs tractaments.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea en el marc de l'acord de subvenció Marie Skłodowska-Curie núm. 101119927.Tornar